Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
BIZNIS KOLUMNA Kako je poslovao Aerodrom Nikola Tesla u 2019. godini
Mesec dana nakon nastavka redovnih letova sa beogradskog aerodroma, akcionarsko društvo "Aerodrom Nikola Tesla" (u nastavku teksta ANT) je objavilo rezultate svog poslovanja u toku prethodne, kao i u toku prva tri meseca ove godine. Dok se za rezultat poslovanja u prvom kvartalu mogla i čuti neka vest, informacija o ostvarenom rezultatu u toku 2019. godine, iako je ona značajnija zbog uticaja na mogućnost isplate dividende u budućem periodu, izostala je.

Poslovni prihodi ANT u 2019. godini su iznosili 615,3 miliona dinara, od čega se 558,9 miliona odnosilo na prihode po osnovu periodične koncesione naknade, odnosno 90,8%. Istovremeno, poslovni rashodi su ostvareni u iznosu od 1.072,7 miliona dinara, a najveći deo, 63,5% odnosno 681,3 miliona dinara, se odnosi na troškove amortizacije koji su usled početka primene računovodstenog standarda MSFI 16 Ugovori o zakupu (lizingu) - po pravnoj prirodi najsličniji Ugovoru o koncesiji - doživeli smanjenje od samo 44,6% (iako ANT više ne koristi svoje nekretnine i opremu već ih iznajmljuje).

Poslovni rezultat je stoga negativan i iznosi -457,4 miliona dinara, a zajedno sa finansijskim prihodima/rashodima (većinom pod uticajem pozitivnih/negativnih kursnih razlika), odnosno sa ostalim prihodima/rashodima (usled prevremenog vraćanja kredita od EIB čiji je rok dospeća bio 2025. godina, odnosno usled obezvređenja imovine nakon procene fer vrednosti od strane KPMG d.o.o. Beograd), dobitak pre oporezivanja je takođe negativan i iznosi -499,9 miliona dinara. Neto gubitak nakon odloženih poreskih prihoda koji su smanjili iznos ostvarenog negativnog rezultata iznosi -453,9 miliona dinara, i manji je u odnosnu na planirani dobitak po osnovu rebalansa plana (dobitak od 2.546,6 miliona dinara) za čitave 3 milijarde dinara (nije uporedivo da se meri sa neto dobitkom u 2018. godini usled jednokratne koncesione naknade koja je primljena u toj godini, kao i usled suštinske promene načina poslovanja - iznajmljivanje imovine).

Ukoliko za analizu poslovanja u ovoj i narednoj/im godini/ama isključimo uticaj finansijskih prihoda/rashoda i ostalih prihoda/rashoda (potonji bi svakako trebalo da budu nominalno niži u odnosu na prethodnu godinu usled toga što je izvršena prevremena otplata dugoročnog kredita, kao i obezvređivanje imovine i svođenje na fer vrednost), dolazimo do zaključka da će za pozitivan poslovni rezultat nedostajati oko 460 miliona dinara, što uz svojevrsnu stabilnost poslovnih rashoda (troškovi materijala, goriva i energije, zarada, amortizacije, proizvodnih troškova i nematerijalnih troškova) implicira da će biti neophodno da u značajnoj meri (malo manje od duplo) poraste prihod od godišnje koncesione naknade, kako bi na kraju, kada se podvuče crta, ostao neki dobitak koji može da se raspodeli akcionarima u vidu dividende. Taj porast godišnje koncesione naknade je povezan sa rastom prometa putnika i broja avio-operacija, a kako je u ovoj godini došlo do svetske pandemije virusa COVID-19, to će trebati određeno vreme samo da se tržište avio usluga i celokupan avio saobraćaj vrati na stanje pre pandemije, pa onda još određeni period i da poraste do neophodnog broja putnika i avio-operacija za izlazak na zelenu granu profitabilnosti. Zaključak je da ili nam sledi par godina čekanja na dividendu (ove, 2021. i najverovatnije 2022. godine neće biti isplate dividende), ili je rešenje da se zaposleni u ANT više angažuju u pružanju konsultanskih usluga (pored praćenja koncesije) i naplaćivanju istih, pošto u proseku primaju, više nego zadovoljavajućih, 245.850,4 dinara bruto, tj. oko 172.341 dinara neto mesečno (po podacima za prva tri meseca 2020. godine).


Javni dug Srbije na kraju maja 57,2% BDP-a - Za mesec dana uvećan za 2,2 mlrd EUR
Ministarstvo finansija objavilo je da je javni dug Srbije iznosio na kraju maja ove godine 26,79 mlrd EUR, što čini 57,2% bruto domaćeg proizvoda (BDP) zemlje.

Na kraju aprila ove godine, javni dug je iznosio 24,55 mlrd EUR i imao je udeo u BDP-u od 52,4%, što znači da je u maju nominalno porastao za oko 2,2 mlrd EUR a njegov udeo u bruto domaćem proizvodu je uvećan za 4,8%.

Na kraju januara ove godine, javni dug je iznosio 24,20 mlrd EUR a na kraju decembra 2019. godine, 23,94 mlrd EUR, što je činilo 52% BDP-a.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta