Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijentiLinkovi
Info centar
Šta je potrebno da se zakaže trgovanje akcijama na Berzi?
Odgovor:
Da bi se akcije Firme našle na Berzi, Firma mora da obezbedi*:
Dokument kojim se potvrđuje upis hartija od vrednosti u Centralni registar hartija od vrednosti i otvaranje emisionog računa, izuzev u slučaju kada Berza isti već poseduje;
Prospekt Firme za organizovano trgovanje na berzi, za distribuciju hartija od vrednosti, potpisan i overen od strane odgovornog lica Firme, a koji sadrži elemente propisane aktom Komisije za hartije od vrednosti; Uz prospekt dostavlja se i kopija rešenja Komisije o odobrenju Prospekta;
odluku nadležnog organa izdavaoca o podnošenju zahteva za uključenje na slobodno berzansko tržište;
podatke o vrsti, klasi, seriji, CFI kodu i ISIN broju hartija od vrednosti i broju (količini) hartija od vrednosti za koje se podnosi zahtev;
kopiju Ugovora sa agentom ili pokroviteljem emisije, ako ga izdavalac ima.

Uz zahtev za uključenje hartija od vrednosti na slobodno berzansko tržište podnosilac zahteva podnosi i Ugovor o uključenju na slobodno berzansko tržište, potpisan od strane izdavaoca.

* Član 2. “Pravilnika o trgovanju akcijama iz postupka privatizacije”

Sva pitanja      
"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta