Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijentiLinkovi
BOS - Back Office za trgovanje hartijama od vrednosti
Back office je informacioni sistem koji u potpunosti obuhvata sve zahteve brokersko-dilerskog društva definisane svim do sada usvojenim zakonima i postojećom praksom.

Glavne funkcije Back office-a su sledeće:
Unos i obrada matičnih podataka o klijentima, emitentima, emisijama HoV, zakazanim i održanim trgovanjima; unos podataka za otvaranje i vođenje vlasničkih i drugih računa hartija od vrednosti kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti a.d. Beograd (dalje: CRHoV); unos, izmena i opoziv naloga za prodaju i kupovinu HoV; unos podataka o preknjižavanju HoV sa računa hartija od vrednosti, sve procedure u vezi sa deponovanjem akcija u slučaju jedne ili više paralelnih ponuda za preuzimanje, prikupljanje naloga prodaje i kupovine HoV u centrali, organizacionim delovima i u drugim pravnim licima – po ugovoru,
Na osnovu unetih podataka, generisanje i slanje poruka ka CRHoV za otvaranje vlasničkih i drugih računa hartija od vrednosti, vršenje preknjižavanja sa vlasničkog na trgovački, depo i druge račune hartija od vrednosti istog ili drugog klijenta, automatsko učitavanje poruka odgovora CRHoV na poslate poruke, verifikacija poruka po osnovu izvršenog trgovanja HoV na Beogradskoj berzi a.d., Beograd (dalje: BERZA) i učitavanja stanja na računima hartija od vrednosti,
Nakon izvršene potrebne automatizovane elektronske komunikacije sa CRHoV, kao i unosa naloga u sistem BERZE, učitavanje stanja naloga iz aplikacije BELEX BERZE,
Analitički pregledi i izveštaji potrebni za vršenje obaveštavanja akcionara o primljenom nalogu, izvršenom nalogu, odbijenom nalogu i stanju na vlasničkom računu, kao i stanju obaveza banaka po osnovu izvršenog trgovanja na BERZI,
Nakon obavljenog trgovanja na Berzi, automatsko učitavanje pojedinačnih zaključnica i štampanje izveštaja za klijente,
Komunikacija sa registrom akcionara emitenta u smislu slanja elektronske poruke za vršenje preknjižavanja (u slučaju da je kod emitenta instaliran ISUP),
Pregled analitike trgovanja svakog klijenta, emitenta i berzanskog posrednika,
Veliki broj drugih izveštaja koji pružaju uvid i prate poslovanje brokersko-dilerskog društva.
BOS - ekran 'Glavni meni' BOS - ekran 'Nalog za kupovinu' BOS - ekran 'Nalog za prodaju'
Kako je Back office plod višegodišnjeg rada i tesne saradnje stručnjaka Centra sa brokersko-dilerskim društvima kod kojih je instaliran, sve procedure su maksimalno automatizovane i prilagođene željama korisnika. Sve funkcije propisane novim Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i pravilnicima Komisije za hartije od vrednosti su, takođe, implementirane u Back office.

Knjiga naloga, kao osnovna baza podataka u kojoj treba da budu smešteni podaci o “životu” svakog primljenog naloga, automatski se ažurira sa svakom promenom u Back office-u, tako da pruža tačne i nepromenljive informacije.

Pored navedenih funkcija, Back office poseduje i druge funkcije koje omogućavaju korisniku lakoću rada i upravljanje informacionim sistemom i podacima, kao što su:
mogućnost automatske izrade backup-a podataka na željenom mestu,
mogućnost promene tekstova po principu uzoraka na ugovoru, nalogu, potvrdi o prijemu, obaveštenju o realizaciji, zaključnici i dr.,
kontrola korišćenja Back office-a, sa tačnom evidencijom vremena ulaska i izlaska iz sistema, kao i vezivanje svakog unosa i promene podataka za korisnika koji je iste vršio (i lica koje je odobrilo unos),
mogućnost unosa novih korisnika sa dodeljivanjem ovlašćenja i promena podataka za postojeće korisnike,
mogućnost elektronske komunikacije sa brokersko-dilerskim društvima koja koriste Back office Centra, u smislu razmene podataka o klijentima, nalozima i zaključnicama po osnovu poslovno-tehničke saradnje,
po odobrenju emitenta, mogućnost automatskog unosa matičnih podataka o akcionarima iz Registra akcionara emitenta,
automatski unos emitenata i emisija iz evidencije Centralnog registra,
mogućnost pregleda trgovanja za sve emitente čijim akcijama se trgovalo na Berzi sa podatkom o sledećim zakazanim trgovanjima i dr.
BOS - ekran 'Procedure za uparivanje' BOS - ekran 'Zbirni izvestaji' BOS - ekran 'Razmena poruka - prodaja'
Kako dosadašnjim donošenjem novih i izmenama postojećih propisa nije završeno utvrđivanje definitivne tehnologije rada u trgovanju akcijama, stručnjaci Centra iz oblasti informatike, prava i ekonomije svakom berzanskom posredniku koji ima instaliran Back office, svakodnevno stoje na raspolaganju u slučaju potrebe implementacije novih zahteva regulatornih tela.

BOS - zastupljenost u prometu na Berzi
Iz razloga vođenja evidencije o trgovanju akcijama u raznim aplikacijama ili priručnim evidencijama kod određenih brokersko-dilerskih društava, stručnjaci Centra, pri instalaciji Back office-a, vrše prebacivanje dosadašnje evidencije u Back office, odnosno, vrše instalaciju po sistemu “ključ u ruke”.

Instalacija Back-office-a ne zahteva posebne tehničke pretpostavke od onih utvrđenim Zakonom i Pravilnikom. Back-office je informacioni sistem izrađen u Microsoft access-u XP i kao takav pruža mogućnost eksportovanja podataka u druge MS Office aplikacije za dalje korišćenje. Za njegovu instalaciju potrebno je da brokersko-dilersko društvo poseduje računar(e) sa sledećim karakteristikama:

  • minimum Pentium IV, sa 256MB memorije, opremljen modemom i LAN karticom (u slučaju mrežne instalacije),

  • Laserski štampač, npr: HP LJ 1100, 1200, 1300, 2100, 2200, 2200D, 2300 i sl.

  • Instaliran operativni sistem MS Windows 98, NT, 2000, Me, XP ili druge verzije.

Osim centralnog Back-office-a (BOS), u mogućnosti smo da vršimo i instalacije skraćene verzije BOS-a (SBOS) na računarima koji nisu u direktnoj konekciji sa računarima u centrali Vaše firme, a na kojima Vaši brokeri mogu da primaju naloge klijenata na terenu. Nakon primljenog naloga preko SBOS-a, ažuriranje centralnog BOS-a se vrši slanjem elektronskih poruka e-mailom. Upotrebom SBOS-a bićete u mogućnosti da danas primljene naloge na terenu odmah – istog dana iznesete na Berzu i omogućite klijentu najbolje uslove za prodaju/kupovinu HoV.

U prilog efikasnijem radu ide i činjenica da je visina prometa u trgovanju akcijama na Beogradskoj berzi brokersko-dilerskih društava koja koriste Back office Centra veća od visine prometa ostalih berzanskih posrednika.

na vrh
Uvecaj sliku Uvecaj sliku Uvecaj sliku Uvecaj sliku Uvecaj sliku Uvecaj sliku Uvecaj sliku
"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta