Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
ISSA – Informacioni sistem za vođenje Skupštine akcionara
Razvoj tehnologije i komplikovano vođenje zasedanja Skupštine akcionara, bili su glavni uzroci angažovanja stručnjaka Centra na izradi ISSA. U trenutku kada je veći deo društvenih preduzeća privatizovan i kada postoji velika disperzija vlasništva nad akcijama, akcionarska društva organizuju rad Skupštine akcionara po predstavničkom principu. I u takvim uslovima, postojanja 20 i više predstavnika, kao i glasanja po “proxi” principu (jedan punomoćnik glasa po svakoj tački dnevnog reda sa “za”, “protiv” i “uzdržan” prema odluci svakog zastupanog akcionara), ukazala se potreba praćenja i beleženja rezultata glasanja u posebnoj bazi podataka.

Shodno tome ISSA je aplikacija koja prati ceo tok zasedanja Skupštine akcionara, tako što omogućava unos, obradu i evidentiranje, odnosno prikazuje:
osnovne podatke o zasedanju,
podatke o predstavnicima akcionara sa ukupnim brojem glasova koje predstavljaju,
dnevni red,
glasanje po svakoj tački dnevnog reda sa tačnim brojem glasova “za”, “protiv” i “uzdržan”,
mogućnost unosa amandmana i glasanje po njima,
automatski obračun potrebnog broja glasova za izglasavanje svake tačke ili amandmana, sa prikazom da li je tačka usvojena,
izveštaji – pregled usvojenih tačaka i odluka, izveštaj verifikacione komisije i dr.
ISSA - ekran 'Meni' ISSA - ekran 'Dnevni red' ISSA - ekran 'Predstavnici'
Za pravilno vođenje rada Skupštine akcionara, stručnjaci Centra preporučuju korišćenje projektora sa platnom i računara, kako bi svi prisutni mogli da budu upućeni u tok rada. U slučaju da Akcionarsko društvo ne poseduje potrebnu opremu, Centar nudi svoju, koja je vrhunskog kvaliteta i može da zadovolji i najveće prohteve.
ISSA - ekran 'Glasanje po tackama dnevnog reda' ISSA - ekran 'Rezultat glasanja'
na vrh
Uvecaj sliku Uvecaj sliku Uvecaj sliku Uvecaj sliku Uvecaj sliku
"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta