Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
O nama
Ciljne grupe Naše vrednosti Snagu tima čine ljudi

Međunarodni centar za razvoj finansijskog tržišta je mešovito preduzeće osnovano 1998. godine kao konsultantska firma sa ciljem da svojim uslugama i proizvodima doprinese razvoju i uspešnoj transformaciji finansijskog tržišta.

Idejni tvorac Centra je Prof. dr Stojan Dabić – jedan od najvećih stručnjaka za bankarsIntercity brokertvo i hartije od vrednosti u bivšoj Jugoslaviji, za čije ime se vezuju preko četiri decenije mnogobrojnih nastojanja da se unapredi finansijski sistem, modernizuje bankarstvo i razviju institucije i instrumenti finansijskog tržišta. Njegov doprinos razvoju finansijskog tržišta se između ostalog ogleda u izradi projekta za formiranje prvog Tržišta novca 1967. godine, a potom i svih elaborata za transformaciju ovog tržišta u Jugoslovensku berzu novca i Jugoslovensko tržište novca i hartija od vrednosti. Koautor je projekta za formiranje Tržišta novca i kratkoročnih hartija od vrednosti i Beogradske berze. Od samog formiranja prve Berze novca pa do izbora za predsednika Komisije za hartije od vrednosti, nalazio se u organima upravljanja tih institucija u svojstvu člana i predsednika, a pored toga je proveo pet godina na poslovima finansijskog direktora u privredi, preko 30 godina radeći u bankarstvu, počev od šefa odeljenja u Jugobanci, pa sve do generalnog direktora Investbanke a.d. Beograd i od 1995. godine je redovni profesor na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.

Na inicijativu Prof. Dabića, aprila 1995. godine, osnovan je Centar za razvoj finansijskog tržišta od strane Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu (FON), Komisije za hartije od vrednosti i finansijsko tržište, Beogradske berze i Tržišta novca a.d. Beograd, kao poseban organizacioni deo FON-a.

U upravljanju i radu Centra su od 1995. godine učestvovali najveći stručnjaci iz oblasti hartija od vrednosti, među kojima su, pored Prof. Dabića kao Predsednika Saveta Centra, bili Predsednik i sekretar Komisije za hartije od vrednosti, Direktor Beogradske berze, Generalni sekretar Udruženja banaka Jugoslavije i eminentni profesori sa Fakulteta organizacionih nauka, Pravnog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

U okviru Centra je organizovana Specijalistička nastava za sticanje zvanja brokera koncipirana u skladu sa tadašnjim Zakonom o berzama, berzanskom poslovanju i berzanskim posrednicima. Nastavu su izvodili eminentni stručnjaci iz oblasti finansijskih tržišta i to: univerzitetski profesori, eksperti iz oblasti zakonodavstva, analize bilansa učesnika na finansijskom tržištu, trgovanja na berzi i eksperti iz oblasti informacionih sistema. Nakon odslušane nastave, više stotina polaznika je položilo ispit pred Ispitnom komisijom Komisije za hartije od vrednosti i finansijsko tržište, čime su stekli diplomu o stečenom zvanju brokera za trgovinu tržišnim materijalom na finansijskom tržištu, koja je uslov za bavljenje ovim poslom u skladu sa Zakonom.

Zbog usvajanja novih propisa koji regulišu rad obrazovnih institucija, kao i potrebe za većim angažovanjem na poslovima privatizacije društvenih firmi i saradnje sa stranim institucijama kroz implementaciju njihovih iskustava, oktobra 1998. godine osnovan je Međunarodni centar za razvoj finansijskog tržišta.

Od osnivanja, snažan tim stručnjaka Međunarodnog centra pod vođstvom Prof. Dabića aktivno učestvuju u sprovođenju privatizacije, vođenju stranih kompanija, investicionih fondova i drugih investitora prilikom preuzimanja domaćih kompanija i početka ili organizacije poslovanja, edukaciji i zaštiti prava akcionara. Stručnjaci Međunarodnog centra uporedo rade na projektima konsolidacije, restruktuiranja i unapređenja poslovanja preduzeća, kao i definisanja i sprovođenja modela pribavljanja dodatnog kapitala kroz emisije hartija od vrednosti.

Kao specifičnu uslugu, sa ciljem izbegavanja mešetara u procesu privatizacije i preuzimanja kompanija, stručnjaci Međunarodnog centra su razvili i sprovode modele zaštite od "neprijateljskog" preuzimanja, kao i modele za "prijateljsko" preuzimanje kompanija.

Imajući u vidu uspešno završene poslove i listu zadovoljnih klijenata, stručnjaci Međunarodnog centra mogu svakom potencijalnom klijentu da ponude praktična rešenja za bilo koji problem u vezi sa raspolaganjem hartijama od vrednosti, kao i bilo kojim drugim vidom vlasništva u privrednim društvima u Republici Srbiji.

 
"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Intercity broker
HLB Nathans
City broker
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta