Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Usluge
Priprema društvenih preduzeća za privatizaciju – socijalni i investicioni program, pregovaranje sa strateškim partnerom
Izrada dijagnostičkog izveštaja (due diligence), informacionog memoranduma, procena vrednosti kapitala, priprema dokumentacije za potencijalne strateške partnere i druge investitore
Izrada modela i sprovođenje preuzimanja kompanija, modeli za "prijateljsko" ili "neprijateljsko" preuzimanje kompanija, otkup akcija u vlasništvu države ili "malih" akcionara, modeli za postizanje 100% vlasništva kompanije
Modeli zaštite akcionarskih društava od neprijateljskog preuzimanja
Izrada modela i sprovođenje preuzimanja celokupne emisije hartija od vrednosti (underwritting)
Sprovođenje povećanja kapitala – klasična i dokapitalizacija po tenderu, modeli za konverziju duga u akcije, unos nenovčanog uloga (stvari i prava), raspodela dobiti i sl
Sprovođenje smanjenja kapitala u redovnom postupku, pojednostavljenom postupku i postupku smanjenja radi pretvaranja u rezerve
Izrada celokupne dokumentacije za otkup sopstvenih akcija i udela, poništenje ili dalju preprodaju
Organizacija prometa udela u društvu sa ograničenom odgovornošću i prometa akcija u zatvorenom akcionarskom društvu, izrada celokupne dokumentacije potrebne za sprovođenje nastalih promena u društvu i nadležnim institucijama
Otkup i naplata potraživanja poverioca
Projektovanje i implementacija informacionih sistema iz oblasti finansijskog tržišta i izrada Internet i drugih prezentacija
Vođenje knjiga akcija za akcionarska društva i knjiga udela za društva sa ograničenom odgovornošću
Priprema i provera dokumentacije za verifikaciju otplate akcija iz II kruga svojinske transformacije
Osnivanje firmi, prevođenje, registracija promena i druge usluge kod Agencije za privredne registre, izrada opštih akata, pravilnika (računovodstvo, rad i zaštita na radu, sistematizacija i sl.), memoranduma, ustrojavanje delovodnog protokola, obuka zaposlenih i sl.
Restruktuiranje i konsolidacija firmi
Priprema potrebne dokumentacije za Komisiju za zaštitu konkurencije sa ciljem dobijanja odobrenja za preuzimanje kompanija
Izrada projekata za poboljšanje likvidnosti firmi kroz emisiju hartija od vrednosti
Formiranje strategije i učestvovanje u pregovaranju prilikom preuzimanja firmi
Rad sa brokersko-dilerskim društvima (osnivanje, izrada svih potrebnih akata za pribavljanje dozvole Komisije, članstvo u Centralnom registru i Beogradskoj berzi, obuka brokera, komunikacija sa Berzom, Komisijom za hartije od vrednosti, Centralnim registrom)
Organizovanje specijalističkih seminara, kurseva i savetovanja iz oblasti akcionarstva i berzanskog poslovanja
Promena pravne forme otvorenog AD u zatvoreno AD ili u DOO i obrnuto
Računovodstvene usluge i usluge poreskog savetnika
Osnivanje kompanija u inostranstvu (off-shore i regularne kompanije)
Zastupanje stranih pravnih i fizičkih lica u Republici Srbiji – pribavljanje PIB-a, otvaranje novčanih računa, prikupljanje dokumentacije za iznošenje sredstava iz zemlje i sl
Priprema, analiza i prezentacija informacija o akcionarskim društvima, strukturi kapitala, cenama akcija na Berzi i sl
Usluge u vezi sa Zakonom o zaštiti konkurencije – podnošenje dokumentacije za kontrolu spajanja kompanija, zahteva za odobrenje, analiza itd.
"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta