Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Kriza pogađa i IT sektor

U godini opšte ekonomske stagnacije i nesigurnih ulaganja, prirodno je i očekivano da investiranje u sektor informatičkih tehnologija bude restriktivno

Predrag Vraneš Iako postoji informatički jaz između naše i ostalih zemalja u razvoju, dodatni problem je u tome što taj jaz postoji i u okviru same Srbije u kojoj svega 35 odsto stanovnika koristi Internet. Tako Beograd i Vojvodina znatno prednjače u nivou kompjuterizacije u odnosu na ostatak države, kaže u razgovoru za „Politiku” Predrag Vraneš, direktor kompanije „Es end Ti”, koja kao međunarodna korporacija posluje u 21 zemlji gde izrađuje softverska rešenja.

Nevolja je i što su određene grupe u društvu tradicionalno bile povlašćene kada je reč o korišćenju i nabavci informatičkih tehnologija, pre svega studenti tehničkih fakulteta, đaci u najvećim gradovima i zaposleni u informatičkim kompanijama. Potrebno je da država osmisli programe koji će biti usmereni i na ostale grupe korisnika – nezaposlene, penzionere, socijalno ugrožene i osobe sa invaliditetom.

U kojoj meri je svetska ekonomska kriza pogodila aj-ti sektor u Srbiji?

Posledice svetske krize najviše su pogodile firme koje se dominantno bave prodajom računarske infrastrukture –hardvera. Kad je reč o ostalim granama informacione tehnologije, kao što su rešenja i usluge, njih obično prate ugovori srednjeg ili dužeg roka, tako da su i te oblasti i firme koje se njima bave, manje pogođene. Inače, u godini opšte ekonomske stagnacije, restriktivnih budžeta i nesigurnih ulaganja, prirodno je i očekivano da investiranje u aj-ti bude restriktivno.

Kako se kriza odrazila na poslovanje Vaše firme?

Aktuelna kriza se, naravno, odražava i na naše poslovanje, što se oseća po smanjenoj tržišnoj tražnji a i po neumoljivim finansijskim pokazateljima. Primera radi, u oblasti poslovnih rešenja, koja obično podrazumevaju dugoročne ugovore, uspeli smo da ostvarimo mali rast u prihodu, a posebno u profitu, dok je u prodaji računarske infrastrukture registrovan evidentni pad. Sve u svemu, ukupan ostvaren prihod u prvoj polovini ove godine bio je oko 15 odsto manji nego lane, dok je profit manji oko 20 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Ipak, bez obzira na nešto manji obim poslovanja, trudili smo se ne samo da održimo broj zaposlenih, već i da ne smanjujemo zarade koje bi u ovoj godine, u proseku, mogle da budu i veće od hiljadu evra.

Kolike prihode očekujete do kraja godine?

Prethodne godine smo ostvarili prihod od oko deset miliona evra i mislim da možemo biti zadovoljni ako ovogodišnji prihod ostane približno na ovom nivou.

Koje domaće firme su dosad bile najznačajniji klijenti „Es end Tija”?

To su uglavnom velika i srednja preduzeća u telekomunikacionom, finansijskom, industrijskom i javnom sektoru. Ali, ako pod domaćim firmama podrazumevamo sve one kompanije koje su registrovane u Srbiji, bez obzira na vlasničku strukturu, onda kao naše najveće domaće klijente možemo navesti „Telenor”, JP PTT Srbija, SBB (Serbia Broadband), Telekom „Srbija”, Alfa Banku, Poštansku štedionicu...

Da l iizvozite aj-ti rešenja?

–Negde oko deset odsto prihoda u 2008. godini ostvarili smo upravo od izvoza usluga. Izvozili smo, pre svega, u zemlje bivše Jugoslavije, a izvan te teritorije najznačajniji partneri su nam u Grčkoj i Švajcarskoj.

Mislite li da je Srbija konkurentna u oblasti informacionih tehnologija?

– Uslovno rečeno, da. Cena rada visokokvalifikovanih aj-ti stručnjaka u Srbiji je i dalje dosta niža nego u zemljama zapadne Evrope, pa čak i od nekih zemalja u okruženju, poput Mađarske ili Slovenije. Ljudski potencijal imamo, mada možda nedovoljan, jer ne treba zaboraviti veliki, i gotovo stalni odliv kvalifikovanog kadra u ovoj oblasti. Ipak, u „Es end Tiju” imamo i suprotne primere – povratak stručnih ljudi koji su i posle ostvarene uspešne karijere u inostranstvu, uglavnom u zemljama zapadne Evrope, Amerike i Australije, odlučili da ponovo započnu profesionalni život u Srbiji.Investiranje uz „ćoravu sreću”

Džaba sve znanje i umeće, ako vas ne prati i malo „ćorave sreće”, govorio je svojevremeno guverner NBJ Dragoslav Avramović, popularni deda Avram

U uslovima ograničenih informacija i nepostojanja kvalifikovanih rejting organizacija, koje bi na osnovu ekonomskih i drugih parametara ocenjivale emitente akcija, odnosno rizik ulaganja, mali akcionari u Srbiji,ukoliko ne žele da se uzdaju u varljivu „ćoravu sreću”, mogu da donesu investicionu odluku o prodaji ili kupovini akcija prateći cenovnike akcija.

– Oni upućeniji trebalo bi da gledaju finansijskei druge izveštaje kompanija emitenata akcija, koji su sve više zastupljeni na sajtu Beogradske berze, i strukturu vlasništva u Centralnom registru hartija od vrednosti, kaže mr Vladimir Zakić, predavač na Višoj poslovnoj školi u Novom Sadu.

Prisustvo dominantnog akcionara (izuzimajući državu) može da značida u skorije vreme neće biti značajnijeg trgovanja, a time ni veće promene cena akcija. Ašarolika vlasnička slika u kojoj su zastupljeni portfolio i drugi institucionalni investitori i mali akcionari ukazuje na potencijalna poskupljenja, jer je po pravilu reč o likvidnijim akcijama koje su izložene zakonima ponude i tražnje.

Veliki problem je što se zbog nelikvidnosti na srpskoj berzi dešavaju „bure u plićaku”, odnosno velike cenovne oscilacije, pa bi investitori trebalo, pre svega, da tipuju na kompanije čije su akcije likvidne, tako da u svakom trenutku mogu da ih kupe ili prodaju.

Jer, džaba bogatstvo ako ima akcije atraktivnih ,,spavača” čijim se akcijama ne trguje, zbog dominantnog vlasnika nezainteresovanog za promet. U tom slučaju akcionare je snašla jevrejska kletva „dabogda imao dukat velik kao kuća, pa niti ga mogao trošiti, niti nositi već sedeti kraj njega i plakati”.

–Od presudnog značaja za investitora je praćenje kapitalnih investicija preduzeća i izvora njihovog finansiranja. Tako, na primer, ukoliko komercijalne banke ili međunarodni finansijske institucijedaju kredite za razvoj određenoj akcionarskoj firmi, to je siguran znak da je rizik plasiranja novca nizak. Time bi trebalo da se rukovode i sitni ulagači – smatra Zakić.

Premda se mnogima koji su u minule dve godine krize ulagali u akcije srpskih preduzeća na berzi taj posao nije isplatio, već je, najčešće doneo čist gubitak, čini da je berza kockarnica, ona to nije. Ulaganje na berzi zahteva znanje, stručnost i dobru obaveštenost, kao i strpljenje, jer nije kratkoročan posao, po principu „uđeš – izađeš, i gotovo”.

Investitor bi trebalo da ima jasnu viziju željenog prinosa i da pritom ne bude alav u očekivanju premije iz snova.

Uz to, ne treba držati „sva jaja u istoj korpi”, već imati razuđen portfolio hartija od vrednosti (akcije raznih emitenata i državne papire) za šta, međutim, treba dosta novca. Još su prvi srpski berzanski špekulanti govorili da ,,onaj ko želi da mirno spava – kupuje obveznice, a ko hoće dobro da jede ulaže u akcije”.

Zbog nedovoljne upućenosti mali investitori u Srbiji, međutim, prave klasičnu grešku i panično prodaju akcije kad im pada cena, a kupuju kad raste.

Neznanje i brzopletost bi posebno mogli da im se „olupaju o glavu” ako oko četiri miliona građana dobiju obećane besplatne akcije, ukoliko ne shvate da je reč o vrednom poklonu prema kojem se treba odnositi domaćinski.

Stoga je za nedovoljno upućene akcionare mnogo bolje da se oslone na pomoć profesionalnih investitora, koji znaju da kontrolišu rizik, nego da ulete na berzu ,,sa grlom u jagode” očekujući brzo bogaćenje.„Azotara” ponovo radi

„Srbijagas” bi trebalo da postane vlasnik 81,6 odsto akcija Azotare. – Očuvanjem ove firme ne čuvaju se samo radna mesta već stvara potencijal za bolju agrarnu politiku Srbije, pojasnio je Bajatović

 

Vlada Srbije donela je, uz podršku predsednika Republike Borisa Tadića, odluku o restrukturisanju pančevačke „Azotare” i posle jučerašnjeg pokretanja energane u četvrtak ili petak trebalo bi da počne probna proizvodnja amonijaka, izjavio je juče generalni direktor „Srbijagasa” Dušan Bajatović.

Probna proizvodnja u pančevačkoj „Azotari” odvijaće se fazno čime će se do kraja sedmice zaokružiti tehnološki proces i biti proizvedene prve količine amonijaka, istakao je on.
Očuvanjem tog preduzeća, ne čuvaju se samo radna mesta, već se stvara potencijal za bolju agrarnu politiku Srbije, pojasnio je Bajatović, dodavši da je u saradnji sa vladom i Robnim rezervama, uz pomoć Privredne komore Srbije, postignut aranžman na osnovu koga je sve što će proizvesti „Azotara” do nove godine već praktično prodato na komercijalnim osnovama.
Što se tiče dugovanja prema zaposlenima, Bajatović je rekao da će od ukupnog duga od 750 miliona dinara radnicima biti isplaćeno 150 miliona u tri rate, a ostatak će biti konvertovan u vlasnički udeo radnika u fabrici.

Bajatović je naveo da je obezbeđeno 104 miliona dinara za socijalni program za oko 270 radnika, a ukoliko bude još interesovanja za odlazak iz fabrike, obezbeđeno je dodatnih 100 miliona dinara.

On je najavio i da će u septembru početi razgovori sa zainteresovanim strateškim partnerima za ulaganja u „Azotaru”. Cilj je, pojasnio je Bajatović, da prvo bude podignuta vrednost fabrike tako da bi u prvoj fazi sa strateškim partnerom bila uspostavljena zajednička proizvodnja, a u drugoj dokapitalizacija i izgradnja novih postrojenja.
Bajatović je istakao da je „Srbijagas” u mogućnosti da „Azotari” obezbedi cenu gasa za kvalifikovanog kupca, što će doprineti da to preduzeće prvi put posluje sa dobitkom.
Prema programu restrukturisanja, preduslov za stabilno funkcionisanje „Azotare” je neprekidno isporučivanje prirodnog gasa 330 dana, a vlasništvo „Srbijagasa” nad tim preduzećem garantuje kontinuiranu isporuku osnovne sirovine.

Kako je navedeno, u 2008. godini poslovni gubitak „Azotare” dostigao je 25,4 miliona evra, dok je u periodu od 2000. do 2008. godine preduzeće kumuliralo 127,6 miliona evra gubitka. Drastičan rast poslovnih gubitaka u tom periodu praćen je konstantnim rastom zarada, tako što se poslovni gubitak iskazan u evrima svake godine povećavao po stopi od 42 odsto, dok su zarade rasle 28 odsto godišnje.

Prosečne neto zarade u tom periodu bile su 65 odsto veće od republičkog proseka.
Na osnovu restrukturisanja, „Srbijagas” bi trebalo da postane vlasnik 81,6 odsto akcija „Azotare”.

J. P.
-----------------------------------------------------------
Pregovori s Mađarima oko gasa

Prvi čovek „Srbijagasa” potvrdio je juče da se podzemno skladište gasa „Banatski Dvor” puni s milion kubika gasa dnevno, a ako se obezbedi i dodatni kompresor utiskivaće se i tri miliona dnevno.
Bajatović je najavio da će u četvrtak početi razgovori gasnih kompanija Mađarske, Rusije i Srbije, a posle toga bi trebalo da usledi konkretan dogovor o skladištenju gasa od oko 200 do 300 miliona kubika za Srbiju u Mađarskoj.
On je istakao da bi, ukoliko bi se to obezbedilo, a skladište u Banatskom Dvoru napunilo, „Srbijagas” mogao da garantuje da u grejnoj sezoni neće biti problemaGrađevinari ugovorili poslove za 15,5 milijardi dinara

Građevinska preduzeća iz Srbije ugovorila su prošle godine građevinske radove u inostranstvu u ukupnoj vrednosti od 15,5 milijardi dinara, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku


Istovremeno je vrednost izvedenih radova iznosila 11,6 milijardi, od čega samo na zgradama 2,5 milijardi. Pri tome su utrošeni materijal i ugrađena oprema, dopremljeni iz Srbije, u vrednosti 2,2 milijarde dinara. Na tim poslovima bilo je angažovano u proseku 1.764 radnika iz Srbije, koji su ostvarili 2,562 miliona radnih sati.

Najviše novih poslova ugovoreno je na tržištu Evrope, u ukupnoj vrednosti od 8,6 milijardi dinara, od čega najviše u Crnoj Gori - 4,9 milijardi i Rusiji - 3,3 milijarde dinara. Na afričkom kontinentu lane je ugovoreno novih građevinskih radova za 3,4 milijarde i to u Ugandi za 3,2 milijarde i Nigeriji za 200 miliona dinara, dok su druga tradiconalna tržista za našu građevinsku operativu izostala. U Aziji su novi poslovi ugovoreni jedino u Kazahstanu za 2,2 milijarde, a u Južnoj Americi samo u Peruu za 1,3 milijarde dinara.

Najveću vrednost prošle godine imali su radovi koje su srpski građevinari izveli u Africi - 3,8 milijardi dinara, od čega najviše u Ugandi za 2,8 milijardi. Vrednost radova u Evropi bila je oko 3,7 milijardi, a najviše je urađeno u Crnoj Gori za 2,3 milijarde i Rusiji za 1,1 milijardu dinara. U Aziji, samo u Kazahstanu, obavljeni su radovi u vrednosti od tri milijarde dinara, a u Peruu u Južnoj Americi za 998 miliona dinara. Najveći broj radnika bio je angažovan u Crnoj Gori 1.156, koji su ostvarili više od 1,275 miliona radnih sati.Around 2,000 workers expected to leave oil company NIS voluntarily
The President of Trade Union in the Petrol Industry of Serbia, Goran Takic assessed yesterday that around 2,000 workers, out of 12,500 employed in this company, will apply for voluntarily departure by August 14. Takic said that the company offered gross severance pay in the amount of EUR 750 per year of service. ‘Until now, more than 1,000 employees applied for this programme’, said he. NIS Union asked from the company to raise severance pay to EUR 750 net per year of service. The sales contract defined that EUR 750 should be paid per year of service for voluntarily departure. However, the Union’s leader said that the employer misinterpreted this as the gross amount. ‘Union’s standpoint is that there is no redundant labour in the company. This was clearly précised by the contract on the sale of NIS. One of the clauses in this contract says that no lay offs are allowed by December 31, 2012’, said Takic.


Two Potential Buyers for Chemical Industry Zupa
Two interested companies bought of the tender documentation, which will allow them to take part in the tender for the sale of Krusevac-based chemical industry Zupa, said the Director of this company, Miroljub Milojevic. He said that the Tender commission still didn’t announce the names of interested bidders, who should submit official offers for the purchase of Zupa by August 17. Bidders must have been engaged in production or processing of chemical products for at least three business years prior to submitting the bid, and their income in 2007 must have been not less than EUR 8 mn. Zupa is currently closed, and its employees are on collective summer holidays.


Fertilizer producer HIP-Azotara restarts production
The Pancevo-based Azotara started the production after one year of work stoppage, said the CEO of Srbijagas, Dusan Bajatovic. ‘Trial production of ammonia started, and we will have the first quantities of artificial fertilizers on Thursday night or on Friday morning’, said Bajatovic at the yesterday’s press conference that was held in Azotara. He said that this is the result of good cooperation between the Government of Serbia, the Union, and the managements of Azotara and Srbijagas, which took over Azotara this year based on Azotara’s debts.


Victoria Group bought Zorka – Mineral Fertilizers
Both movable and immovable assets of Zorka – Mineral Fertilizers from Sabac were sold on public sale for EUR 3.42 mn to Victoria Group from Novi Sad, as announced by the Privatization Agency. In this way, the Novi Sad-based company became the owner of more than 100 Zorka’s buildings for processing of chemical products, restaurants, storage facilities, along with the land and equipment. The representatives of the Sabac-based Zorka – Mineral fertilizers yesterday announced that they expect the production to start within the following three months. The General Manager of Zorka, Ilija Nenadovic said that the start of production of artificial fertilizers will bring to the increase in the number of workers.


Water bottler Knjaz Milos’s sales drop 7% y/y in H1
- Turnover registered by company "Knjaz Miloš" in 2009 was about 7% smaller than in 2008 - said Rade Pribićević, the Director of Corporate and Regulatory Affairs in "Danube foods group", a part of which is the Aranđelovac-based water factory.

- After first half of this year, turnover was about 7% smaller than the last year, which is the result a bit above the average result of the whole branch whose turnover dropped by about 10% - said Pribićević.

- That is not a secret. The whole mineral water industry experienced certain fall and stagnation because of the crisis. It is well known that the industry used to register annual growth of 10 to 12% and that it was continuously growing - said he and added that it was logical that the water from the stores be replaced with tap water because of the reduced purchase power.

When asked if the management was worried with the fact that the competition in the market was getting stronger, Pribićević said that, in spite of the fact that there were nearly 30 manufacturers of mineral water in the market, "Knjaz" managed to keep one of the leading positions.

- Competition in the branch is very strong. We have been fighting the competition in the market for few years now, and we are not afraid of it. On the contrary, we think it is good for improvement of business - said he.

Pribićević points out that the first signs of economic recovery in the company were expected at the beginning of the next year, as well as that he expected profit to be achieved in 2009 regardless of the circumstances.

- We can not say now when the conditions will be created for sale of the company. That mainly depends on external factors, but what is for sure is that it is not going to happen this year - said he.

According to his words, significant attention is paid to reduction of costs and rationalization of operations, so that it is expected that this year will be ended with a positive result.

- Regardless of the crisis, "Knjaz" still takes active part in sponsorships, and it is onw of the big sponsors of the forthcoming Trumpet Fair in Guča. You can not stop functioning, there is no "status quo" in business, so that we are moving on - said Pribićević.


Vienna Stock Exchange not to give up Balkan
- The President of the Administration of Vienna Stock Exchange announced plans for expansion in the region and mentioned Belgrade Stock Exchange and Zagreb Stock Exchange as interesting markets. After expanding the business to Budapest, Prague and Ljubljana, Vienna Stock Exchange is now searching for new acquisitions - Heinrich Schaler, the President of the Administration, told Reuters.

Mr. Schaler said that Vienna Stock Exchange found Croatian, Serbian, Romanian and Bulgarian stock exchanges the most interesting for operations within the next three to five years.

Zagreb's media remind that certain speculations appeared at the end of March that the Vienna Stock Exchange planned to take over Zagreb Stock Exchange, but although the people from Vienna confirmed their interest, they denied that they had commenced negotiations. In the meantime, Vienna Stock Exchange has started the procedure for 100m EUR worth of additional capitalization in order to collect money to pay for earlier acquisitions.

And while nothing happens on the Belgrade Stock Exchange, Zagreb Stock Exchange is going to introduce new specialized market trend index Crobex 10 on September 7th. It will include ten securities from Crobex index with the largest "free-float" market capitalization and turnover.

- In order to improve both the process of informing investment public and transparency and comparability of data, Zagreb Stock Exchange has started working on design of new category of index, of which quality will resume positive trends introduced by forming of Crobex - said the people from the Stock Exchange.

The purpose of introduction of new index is development of more advanced tools for analysis and comparison of data from the market. Crobex10 will be much narrower index than standard Crobex index, and it is created as the base for development of investment products, such as index funds and structured products. The structure of new index will be revised every six months, one week after Crobex, and it will be measured on the basis of "free-float" market capitalization.


Beginning of larger trial production of Fiat Punto in Kragujevac - 200 per day in September
Significantly larger trial production of automobiles has commenced in factory "Fiat automobili Srbija", based on which Italian experts concluded that up to 200 automobiles would be manufactured per day in September.

The Mayor of Kragujevac, Veroljub Stevanović, said that he expected that "Fiat" would finally deliver business plan for company "Fiat automobili Srbije" to the authorized people in Serbia in September. Among the rest, the time of beginning, rate and volume of production of new model of automobile in Kragujevac will be specified in that business plan.

"Fiat" should also announce if it is going to manufacture the automobile of A class or B class in its company in Kragujevac at the end of 2010 or at the beginning of 2011.

People from the Management of "Zastava" say that 6,543 automobiles have been produced since the end of March (which is about 2,500 more than during the whole last year) and that about 900 models of that automobile would be produced in August in spite of the two-week collective vacation.


Japanese Company got a Contract for Advisory in Energy Sector
Japanese company Tokyo Electric Power Co announced yesterday that it has landed an order from the Serbian government to advise it on what actions to take to expedite energy-saving. The biggest Japanese utility will put forward recommendations on what laws to draw up and what energy management measures to institutionalize, while conducting a probe until January 2011 into what steps Serbia is implementing currently to cut back on energy consumption, TEPCO said. TEPCO will receive consultancy fees worth 98 million yen (USD 1.03 mn) for relevant services for the period to next March. The arrangement has made Serbia the third country to receive the utility's consultancy services on energy-saving steps, after Thailand and Saudi Arabia.


Serbia's Tourism Revenue To Rise at least 50% When Low-Cost Carriers Start Flying in
Serbia’s tourism revenue, currently at some $1.0 billion (700 million euro) a year, will rise by at least a half when low-cost air carriers start flying in following pending liberalisation of the visa regime next January, the head of Serbia’s national tourism board, YUTA, said.

“Whatever Serbia’s real tourism revenue is at the moment, it will increase by at least 50% once low cost carriers enter the country,” Radisav Stankovic told SeeNews in an interview.

“This will also mean that passengers will no longer have to land in Budapest or elsewhere in the region, where low-cost carriers are available,” he said. The European Commission said last month it has adopted a proposal for granting visa-free travel to the citizens of Serbia, starting from January 1 next year.

Belgrade-based YUTA comprises more than 60% of licenced tourism agencies in the country and accounts for more than 97% of package tourism turnover. YUTA members organise foreign trips for some 500,000 travellers annually.

“We have a problem with the way we report tourism revenue. Many developed countries [...] take into account not only the money spent by tourists in hotels, restaurants and exchange offices but also spending on shopping,” Stankovic said.

“So, when we say that we have a revenue of about $1.0 billion – the realistic revenue spent by foreign tourists in our country is already higher than $1.0 billion.”

Serbia expects to reap again $1.0 billion in tourism revenue this year despite the global economic slowdown, the country's Economy Minister Mladjan Dinkic said earlier.


“We can be satisfied as soon as we get more than $2.0 billion in tourism revenue annually because that will mean that Serbia’s economic and political, not merely tourist, environment has changed for the better. This will be the first signal that the country is finally returning to the place where it belongs,” Stankovic added.

“We have been behind an iron curtain which has, finally, been lifted. We are now a new tourism destination and all tourists are looking for something new.”

Serbia's tourism continues to grapple with outdated hotels and inadequate road infrastructure. The Balkan country of some 10 million people has not invested enough in modernising its hotels for decades as a result of harsh international economic sanctions accompanying the violent disintegration of former Yugoslavia in the 1990s and slow restructuring and privatisation in the sector.

“Far too much money is needed to invest in large infrastructure projects in Serbia, such as 15 airports and 10 transport corridors, for us to wait. We should be able to use what we have,” Stankovic said.

“Serbia’s tourism is about smaller market niches and we should aim to invest in local hydro systems to improve overall service on a local level,” Stankovic said.

At present Greece is a top travel destination for 40% of Serbs, followed by Turkey and Bulgaria. Once the liberalised visa regime takes effect Greece will become the top travel destination for 50% of Serbs, a recent YUTA survey showed.

“But what is interesting is that, once the visa regime is eased, Spain will become the top travel destination for some 18% of Serbs, versus 6% now,” he said.

“What we are going to see is that fewer people will be going to Bulgaria and Turkey and more to Greece and Spain. A middle tourist class will be created with the easing of the visa regime.”


Energoprojekt Holding Contracted a New Job in Africa worth EUR 16.4m
Energoprojekt Subsidiary company from Ghana, ENERGOPROJEKT GHANA LTD, signed in July 2009 a new significant contract for the construction of the "Law House" in the city of Akra in the Republic of Ghana. The contract involves a complete construction of the project (area of cca 21.000 square meters) which is financed by the Ministry of Justice. The value of the contracted project is cca 16,4 million EUR. The completion period is 3 years.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta