Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
"Mali" akcionari
U vremenu ekspanzije nastavka privatizacije, trgovanja akcijama i razvoja tržišta hartija od vrednosti uopšte, stvorila se potreba za pojavu konsultantske firme koja će na adekvatan način pratiti sve promene na finansijskom tržištu i uticati na njihovo pravilno sprovođenje.

U cilju zaštite «malih» akcionara, Centar je posebno razvio poslove menadžera portfelja, tako da danas vodi portfelj akcija za preko 7000 akcionara. Ovakav način rada je obezbedio maksimalnu zaštitu ovih akcionara u ostvarivanju prava kod akcionarskih društava, a za akcionarska društva pokazalo se veoma korisno učešće profesionalnih predstavnika Centra u radu Skupštine i drugih organa u ime akcionara čiji portfelj vodi.

Centar se, u kontaktima sa akcionarima koje zastupa, najčešće susreće sa sledećim pitanjima:
Trgovanje akcijama
Šta je Beogradska Berza?
Pojmovi: berzanski posrednik, broker, diler, Prospekt, nalog za kupovinu, nalog za prodaju, preovlađujuća cena, reperna cena, Privremeni registar, Akcijski fond.
Metodi trgovanja na Berzi: metod minimalna cena minimalna količina, metod preovlađujuće cene.
Šta je potrebno da se zakaže trgovanje akcijama na Berzi?
Firma neće da preda Prospekt Berzi radi zakazivanja trgovanja. Šta ja mogu da radim kao akcionar?
Kako da prodam svoje akcije?
Kako da kupim akcije neke firme?
Kako da odustanem od datog naloga za prodaju/kupovinu akcija?
Firma neće da mi izda potvrdu o vlasništvu nad akcijama. Šta ja mogu da radim da bih prodao svoje akcije?
Kako da utvrdim cenu po kojoj ću dati nalog za prodaju akcija?
Čuo sam da neko otkupljuje akcije po duplo većoj ceni od akcionara moje firme tako što im odmah daje novac, a oni potpišu neke papire. Da li je to moguće i da li je mene prevario broker kome sam dao nalog za prodaju akcija po ceni koja je trenutno aktuelna na Berzi?
Koliko treba vremena da prođe od trgovanja do dana kada ću dobiti novac po osnovu prodaje svojih akcija?
Šta mi garantuje da ću dobiti novac od prodaje akcija?
Ko može i kako da kupi moje akcije?
Šta će se desiti ako ne dobijem novac od prodaje?
Šta će se desiti ako ne dobijem akcije koje sam platio?
Prava iz akcija i prenos vlasništva
Neko blizak mi je preminuo i ostavio mi sve akcije. Kako da ih prenesem na sebe?
Izgubio (uništio) sam potvrdu o vlasništvu nad akcijama. Šta da radim?
Kako mogu da prisustvujem zasedanju Skupštine firme?
Kako mogu da saznam kako posluje firma čije akcije posedujem?
Privatizacija
Šta je tender?
Moja firma je prodata na tenderu. Kako mogu ja da dobijem besplatne akcije?
Moja firma je prodata na aukciji. Kako mogu ja da dobijem besplatne akcije?
Dobio sam xx besplatnih akcija za svojih 10 godina staža po Zakonu o svojinskoj transformaciji iz 1997. godine, a ostalih 20 godina mi je ostalo neiskorišćeno. Mogu li ja da dobijem još besplatnih akcija po novom Zakonu o privatizaciji?
Radim u prosveti/zdravstvu/vojsci/državnim institucijama, nisam do sada dobio akcije po bilo kom osnovu. Da li i kako mogu da dobijem akcije iz nove privatizacije?
Moja firma je već delila besplatne akcije, ali ja ih nisam dobio. Kako mogu sada da ih dobijem?
Otplaćujem akcije iz II kruga privatizacije. Otplatio sam pola duga, a firma neće da mi izda potvrdu o vlasništvu nad otplaćenim delom akcija. Zašto neće i šta da radim?
Otplaćujem akcije iz II kruga privatizacije po ceni koja je veća od one po kojoj se trguje na Berzi. Kako da prestanem sa otplatom i kupim akcije po nižoj ceni na Berzi?
Ostalo
Čuo sam da je firma čije akcije posedujem raspisala Javni poziv za kupovinu akcija iz nove emisije (nije privatizacija). Kako mogu ja da kupim te akcije?
"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta