Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Srbija peta po lakoći pokretanja firme
U Srbiji je potrebno 14 dana i osam procedura da bi strani investitor mogao da pokrene biznis. Po brzini otvaranja firme naša zemlja se tako našla na 20. mestu (zajedno sa Velikom Britanijom, Irskom i Malezijom), a po broju procedura na 22. mestu (sa još 10 zemalja) među 87 država. Međutim, kada se u obzir uzmu svi faktori neohpodni za početak poslovanja, Srbija je za lakoću pokretanja firme dobila ukupnu ocenu 84,2 po čemu je 5. u svetu (to mesto deli sa Albanijom i Gruzijom), pokazuje novi izveštaj Svetske banke pod nazivom „Investiranje preko granica“ za 2010.
 
U tom izveštaju date su ocene zakona i praksi koje utiču na strane direktne investicije. Analizirano je 87 zemalja, a posebno četiri indikatora - investiranje u pojedine sektore, pokretanje kompanije, pristup industrijskom zemljištu i rešavanje poslovnih sporova na sudu. Metodologija je zasnovana na poznatom izveštaju Svetske banke „Duing biznis“.

U analizi mogućnosti investiranja u različite sektore odnosno koliki udeo strani kapital može da ima u kompanijama koje posluju u tim sektorima (rudarstvo, nafta i gas, poljoprivreda, laka industrija, telekomunikacije, električna energija, bankarstvo, osiguranje, transport, mediji, građevinarstvo, trgovina i turizam, kao i zdravstvo i upravljanje otpadom) Srbija je dobila dobila sve maksimalne ocene (100) osim u sektoru medija (74,5).

Kada je reč o indikatoru „Pristup industrijskom zemljištu“, Srbija je dobila maksimalnu ocenu 100 samo za snagu vlasničkih prava nad zemljištem. Kod snage prava zakupa zemljišta naša zemlja zaradila je 78,6 po čemu je tek na 56. mestu od 87 zemalja. U kategoriji mogućnosti dobijanja informacija o zemljištu dobijena je skromna ocena 45, ali pošto ni druge države ne blistaju na tom planu, Srbija je i sa tom ocenom zaslužila solidno 35. mesto. U kategoriji raspoloživosti informacija o zemljištu dobijena je ocena 75 za 39. mesto. Istraživanje je pokazalo da je stranom investitoru u Srbiji potrebno 67 dana dabi zakupio privatno zemljište. U čak 53 zemlje moguće je brže zakupiti zemljište. Slično je i u kategorini zakupa javnog zemljišta. U Srbiji je za to potrebno čak 177 dana, a u čak 63 zemlje do javnog zemljišta se dolazi brže nego kod nas.

Na kraju, kod ocenjivanja brzine rešavanja privrednih sporova na sudu, Srbija je u kategoriji „Snaga zakona“ dobila ocenu visokih 95,4 i zauzela četvrto mesto sa još osam zemalja (na drugoj poziciju su dve zemlje, a na trećoj još pet). U kategoriji „Lakoća procesa“ dobijeno je 71,4 što je Srbiju svrstalo na 51. mesto. Na kraju u kategoriji „Obim pravne pomoći“ naša zemlja dobila je ocenu 90,2 na osnovu čega je zaslužila odličnu osmu poziciju među 87 zemalja sveta.


EBRD Helps the "Atlantic Group" with 70 million EUR
The Steering Board of the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) has made a decision that with 70 million EUR will support Croatia's "Atlantic Group" that the funds be used for taking over the Slovenian "Droga Kolinska".

Croatian manufacturer and distributor of consumer goods "Atlantic Group" got so funds for their expansion in the region.

The EBRD will, as today (July 7, 2010.) Announced that lender, the recapitalization of "Atlantic Group" set aside EUR 30 million and a loan of EUR 40 million is for "Pacific Investment", branch in the 100% owned by Pacific Group .

Slovenian media today say that, according to their knowledge, recapitalization, "Pacific Group" heavy 83 mil EUR.

"Atlantic Group" takes "Drugs Kolinska", which are part of the Serbian company Grand Prom,"Stark" and "Palanacki kiseljak", for 382 million EUR reduced to "Droga's" debt of about $ 150 million.


EBRD pomaže "Atlantic Grupu" sa 70 mil EUR - Preko "Droga Kolinske" olakšano širenje u regionu
Upravni odbor Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) doneo je odluku da sa 70 mil EUR podrži hrvatsku "Atlantic Grupu" koja će sredstva iskoristiti za preuzimanje slovenačke "Droga Kolinske".

Hrvatski proizvođač i distributer robe široke potrošnje "Atlantic Grupa" dobio je na taj način sredstva za svoje širenje u regionu.

EBRD će, kako je danas (7. jul 2010. godine) saopštio taj kreditor, za dokapitalizaciju "Atlantic Grupe" izdvojiti 30 mil EUR, a zajam od 40 mil EUR je namenjen "Atlantic Investmentu", filijali u 100% vlasništvu "Atlantic Grupe".

Slovenački mediji danas navode da je, prema njihovim saznanjima, dokapitalizacija "Atlantic Grupe" teška 83 mil EUR.

"Atlantic Grupa" preuzima "Drogu Kolinsku", čiji deo u Srbiji su kompanije "Grand prom", "Štark" i "Palanački kiseljak", za 382 mil EUR umanjenih za "Drogin" dug od oko 150 miliona.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta