Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
NBS i Ministarstvo finansija dovode strane institucije da ojačaju dinar - Uskoro zakon koji će smanj
Narodna banka Srbije i Ministarstvo finansija privode kraju propise kojim će dovesti međunarodne finansijske institucije, poput Evropske banke za obnovu i razvoj, Svetske banke i Evropske investicione banke, da jačaju dinar. Regulativa koja će smanjiti količinu evra u opticaju i rizik zaduživanja bi trebalo da stupi na snagu u prvoj polovini ove godine.

Država je očigledno svesna da ne može očekivati 3 mlrd EUR investicija koliko je planirano za ovu godinu. Jačanje dinara ne treba očekivati ni na osnovu zaduživanja Ministarstva finansija (MMF već upozorava na visoku zaduženost zemlje), pa je, tvrde poznavaoci, pozivanje stranih organizacija upomoć više nego razumno rešenje.

Praktično, novi propisi će omogućiti da strane finanijske institucije emituju dinarske dugoročne obveznice u Srbiji. Po njihovoj kamati bi se video očekivani prinos na instrumente u dinarima, što bi prvo psihološki uticalo na jačanje dinara. Takođe, smanjilo bi se učešće evra, što bi dodatno uticalo na stabilnost domaće valute, objašnjavaju poznavaoci.

Vladimir Marković, predsednik IO Findomestic banke, kaže da su dugoročne obveznice u dinarima pozitivan signal.

- Da bi se stekli uslovi za takvu akciju i da bi ona bila uspešna, potrebna je kontrolisana inflacija i poboljšanje rejtinga zemlje, a upravo se tu situacija u poslednje vreme pomera nabolje. To govori o poverenju u privredu i doprinosi jačanju ekonomije i domaće valute - kaže Marković.

Vladimir Vukotić, član IO Oportunity banke dodaje da bi izdavanje obveznica doprinelo razvoju finansijskog tržišta, ali i padu rizika zaduživanja.

- Dugoročne obveznice bi doprinele većoj dinarizaciji. Građani i privreda su uglavnom zaduženi u evrima, što nosi veći valutni rizik za vlasnike kredita - kaže Vukotić.

Evropska banka za obnovu i razvoj je izdavanje u Srbiji i najavila pre tri meseca. Kupci bi bili banke i osiguranja. Srbija će posle Rusije, Poljske i Rumunije biti četvrta zemlja gde će EBRD emitovati obveznice u lokalnoj valuti.


MMF nudi Srbiji novi aranžman na mnogo duži rok
Misija Međunarodnog monetarnog fonda ponudila je srpskom pregovaračkom timu da se postojeći aranžman produži za devet meseci ili da se sklopi novi aranžman na mnogo duži rok.

Aranžman bi bio sa novim elementima reformi javnog sektora, a sporazum s MMF ostao bi obaveza i za narednu Vladu Srbije. MMF u razgovorima u okviru sedme revizije aranžmana i dalje insistira na nastavku reformi penzionih zakona i strukturnim reformama u javnim preduzećima.

Dejan Šoškić, guverner Narodne banke Srbije, i Ministarstvo finansija jasno su rekli da Srbiji koristi aktivan odnos sa MMF. Istovetno mišljenje imaju i ekonomski savetnici premijera i najveći deo stručne javnosti. Upravo zato, donošenje odgovarajuće odluke na sednici Vlade jeste pitanje tehničkog karaktera.

- Verujem da bi Srbiji, u ovim još uvek rovitim okolnostima po pitanju oporavka evropske ekonomije i ekonomije zemalja u regionu, bilo važno da vrlo ozbiljno razmotri mogućnost uspostavljanja novog aranžmana sa MMF-om, što nužno ne mora da znači dodatno zaduživanje zemlje - ocenio je Šoškić.

Taj stav NBS je potvrđen i prilikom javnog predstavljanja izveštaja o inflaciji. Novi aranžman ne bi trebalo da podrazumeva novo zaduživanje. Uostalom, ni sva sredstva koja su na raspolaganju u skladu sa tekućim odnosom koji prestaje u aprilu neće biti povučena.

Jednostavno, kod MMF može biti otvorena potencijalna linija finansiranja za slučaj da se dese promene i nestabilnost u međunarodnom finansijskom okruženju, koje bi mogle da uslove potrebu Srbije za novcem. Najvažniji deo novog aranžmana, tako misle ekonomisti, jeste mogućnost nadgledanja i kontrole MMF makroekonomske situacije u našoj zemlji.

Vlada Srbije i Misija MMF-a su u ponedeljak, 14. februara, zajednički ocenili da su do sada sve revizije bile uspešne i da je neophodno uspostavljanje čvrste fiskalne discipline.


"Carnex" gradi postrojenje za tretman otpadnih voda u Vrbasu - Investicija od 2 mil EUR
Kompanija "Carnex” saopštila je u petak, 18. januara, da je završila glavni projekat za izgradnju postrojenja za tretman otpadnih voda koje će se ispuštati u centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda opštine Vrbas.

- Vrednost izrade projekta kao i izgradnja postrojenja iznosi više od 2 mil EUR, a radovi na gradnji počeće u prvim nedeljama marta. Nakon realizacije ovog projekta "Carnex" će značajno doprineti zaštiti Velikog bačkog kanala - rekao je Hju Mek Rejnolds, generalni direktor "Carnex"-a, dodavši da ovo postrojenje predstavlja jedan od prioriteta kada je reč o planiranim investicijama ove kompanije.

Mek Rejnolds je dodao da je 2010. godina bila teška za ovu kompaniju, ali i profitabilna.

- Kompletni podaci o poslovanju kompanije biće obrađeni krajem februara. Generalno, tržište mesnih prerađevina prošle godine zabeležilo je pad od oko 14%, a sam "Carnex" zabeležio je pad između osam i devet odsto. Ljudi zbog finansijske situacije menjaju način ishrane i kada nemaju para za fermentisane proizvode, umesto njih kupuju ono što ranije nisu kupovali, jeftinije prerađavine i paštete. Ove godine imamo velika očekivanja zato što smo lane na tržište plasirali neke nove proizvode - rekao je Mek Rejnolds.


NBS and Ministry of Finance bring foreign institutions to strengthen Dinar - Law stipulating reducti
The National Bank of Serbia (NBS) and the Ministry of Finance will soon finish the texts of regulations aimed at bringing international finance institutions, such as European Bank for Reconstruction and Development, World Bank and European Investment Bank, to strengthen the national currency. The regulations stipulating reduction of the size of euros in the money operations and the debt risk should come into force in the first half of this year.

The state is obviously aware of the fact that it cannot expect 3 billion euros worth of investments that are in the plan for this year. Dinar should also not be expected to strengthen on the basis of the Ministry of Finance's debt (the IMF already warns of the country's high debt) so that, as experts claim, calling foreign organizations for help is more than a reasonable solution.

Practically, new regulations will make it possible for foreign finance institutions to issue long-term Dinar bonds in Serbia. Based on the associated interest rate, the expected yield of Dinar instruments would be determined, which would first psychologically affect the strengthening of Dinar. Also, the share of euros in money operations would be reduced, which would additionally affect the stability of the national currency, experts explain.

Vladimir Markovic, the Chairman of the Executive Board of Findomestic Bank, says that long-term bonds in RSD represent a positive signal.

- In order to create conditions for such action and ensure its success, it is necessary to have a controlled inflation and improve the country's rating, which are exactly the field where certain progress has been made recently. That speaks about trust in the economy and contributes to strengthening of the economy and the national currency - says Markovic.

Vladimir Vukotic, a member of the Executive Board of Opportunity Bank, adds that the issuing of these bonds would contribute to development of the financial market and reduction of the debt risk.
The European Bank for Reconstruction and Development announced the issuing of bonds in Serbia three months ago. Buyers would be banks and insurance companies. After Russia, Poland and Romania, Serbia is the fourth country where the EBRD plans to issue bonds in the national currency.


IMF offers Serbia new arrangement for much longer period
The mission of the International Monetary Fund (IMF) has offered to Serbia's negotiating team to extend the existing credit arrangement for another nine months or to set up a new one for a much longer period.

The arrangement would contain new elements of public sector reforms and would constitute an obligation for the next Serbian government as well. In the talks on the seventh revision of the stand-by credit arrangement with Serbia, the IMF still insists that the country should continue implementing pension law reforms and structural reforms in public enterprises.

After several meetings with the IMF mission over the course of the week, representatives of the Serbian government backed the continuation of cooperation with the IMF.

Governor of the National Bank of Serbia (NBS) Dejan Soskic believes that Serbia should close the arrangement with the IMF as a precautionary measure, without burdening the country by further debts.

This implies that the IMF would be providing advisory assistance to Serbia, but the IMF mission would be constantly monitoring macroeconomic developments in the country.

At the start of the two-week talks on Monday, February 14, the Serbian government and the IMF mission agreed that all revisions carried out so far have been successful and that the country needs to establish a firm fiscal discipline.


Dobit Aerodroma "Nikola Tesla" u 2010. godini 2,24 milijarde dinara - Najbolji poslovni rezultat od
Beogradski aerodrom "Nikola Tesla" ostvario je u 2010. godini dobit od 2,24 milijarde dinara, najbolji finansijski rezultat od osnivanja, saopštilo je to preduzeće u nedelju, 20. februara.

"Privlačenjem 15 novih avio-kompanija u redovnom i čarter saobraćaju ostvaren je evropski rekord. Ukupno je opsluženo 2,7 miliona putnika što predstavlja povećanje od 13,2% u odnosu na prethodnu godinu", navodi se u saopštenju.

Kako se u saopštenju navodi, od dela dobiti, 100 miliona dinara uplaćeno je aerodromu "Konstantin Veliki" u Nišu, za ostvarenje strateškog interesa Srbije da Niš postane veliko infrastrukturno čvorište na jugu Zemlje.

U fond za obnovu vojnog aerodroma u Lađevcima i njegovo prilagođavanje za obavljanje putničkog saobraćaja, uplaćeno je 200 miliona dinara, dodaje se u saopštenju.

Kako se u saopštenju navodi, poslovna dobit ostvarena je uz sistematsko praćenje i snižavanje troškova poslovanja u svim delatnostima.


Priliv kapitala u Srbiju u četvrtom kvartalu 2010.godine blago povećan
Neto priliv kapitala u Srbiju bio je u četvrtom kvartalu 2010. godine viši nego u prethodna dva tromesečja, iako je ostao na niskom nivou, navedeno je u najnovijem izveštaju Narodne banke Srbije o inflaciji.

Zahvaljujući činjenici što je deficit tekućeg računa Srbije bio relativno nizak zbog rasta doznaka, priliv kapitala je obezbedio njegovo finansiranje i porast deviznih rezervi NBS.

Takva kretanja su se odrazila na smanjenje razlike između ponude i tražnje deviza na međubankarskom deviznom tržištu i kurs dinara, navedeno je u izveštaju.
U strukturi finansijskog bilansa, najznačajnije je bilo učešće stranih direktnih investicija, koje su iznosile 265 miliona evra, što je više nego u prethodnom tromesečju, kada su bile 175,5 miliona evra.

Dominirala su ulaganja u prerađivačku industriju, finansijski sektor, poslove s nekretninama i trgovinu na veliko. Po osnovu portfolio investicija zabeležen je neto odliv od 24 miliona evra. Priliv deviza ostvaren je i po osnovu aktuelnog stend-baj aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom - u decembru je povučeno oko 15% raspoloživih sredstava u okviru šeste tranše, čime su devizne rezerve NBS ojačane za 54,5 miliona evra.

Banke su se u četvrtom kvartalu prošle godine neto zadužile prema inostranstvu 630 miliona evra, u najvećoj meri kratkoročno, a od toga su najveći porast neto zaduženja ostvarile u decembru - 600 miliona evra. S druge strane, povećale su sredstva na računima u inostranstvu za 217 miliona evra.

Razduživanje preduzeća prema inostranstvu bilo je veće nego u trećem kvartalu i iznosilo je 260 miliona


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta