Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Postignut dogovor o četvorogodišnjem aranžmanu sa Svetskom bankom - Svake godine kredit od 200 mil U
Predsednik Vlade Republike Srbije Mirko Cvetković postigao je 16. aprila sa izvršnim direktorom Svetske banke Ngozi Okonjo-Ivealom dogovor o četvorogodišnjem aranžmanu koji podrazumeva mogućnost da Srbija u tom periodu svake godine povuče kredit u iznosu od 200 mil USD, saopšteno je na sajtu Vlade.

Cvetković je nakon sastanka objasnio da je iznos od 800 mil USD najmanja suma i da će Srbija od Svetske banke moći da povuče i dodatna sredstva.

To je minimalna suma, koja će moći da bude znatno veća, što će zavisiti od našeg uspeha u povlačenju odobrenih sredstava, dodao je premijer.

- Tražio sam, i to je prihvaćeno, da se 50% sredstava koja se budu davala usmeri ka pokrivanju budžetskog deficita, a 50% na projekte, pri čemu bi se birao mali broj velikih projekata što bi obezbedilo efikasnost u korišćenju sredstava - ukazao je Cvetković.

Prema njegovim rečima, sredstva Svetske banke su najjeftiniji krediti koji se mogu dobiti od neke međunarodne finansijske institucije, pri čemu Srbija na raspolaganju i dalje ima ranije ugovorena sredstva u iznosu od približno 400 mil USD za izgradnju putne infrastrukture.

U delegaciji Srbije su i potpredsednik Vlade Božidar Đelić i guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić.


Potpisan protokol o etapnoj realizaciji ruskog kredita od 800 mil USD za srpsku železnicu
Ministar za infrastrukturu i energetiku u Vladi Srbije Milutin Mrkonjić i predsednik Ruskih državnih železnica Vladimir Ivanovič Jakunjin potpisali su 15. aprila u Beogradu protokol o etapnoj realizaciji ruskog kredita od 800 mil USD za srpsku železnicu.

Jakunjin je nakon potpisivanja protokola novinarima rekao da je postignut dogovor o tome da se do 20. maja dopuni projektna dokumentacija za drugi kolosek pruge Beograd–Pančevo, koja je deo Beogradskog železničkog čvora, kao i da se u naredna tri meseca potpiše izvođački ugovor.

On je objasnio da je okvirno planirano da od ruskog kredita u Beogradski železnički čvor bude uloženo 182,5 mil EUR, od čega u prugu Beograd–Pančevo 45 mil EUR, tehničko-putničku stanicu "Zemun" 29 mil EUR i stanicu "Beograd centar" 108,5 mil EUR.

Prema njegovim rečima, sledi zatim izgradnja pruge Valjevo–Loznica sa izdvajanjem od 276 mil EUR, kao i obnova pruge Beograd–Bar kroz Srbiju, odnosno do Vrbnice, sa 200 mil EUR.

Jakunjin je naveo da je danas postignut dogovor i o tome da ruska strana finansijski pomogne završetak izrade projekata sa šest ili sedam miliona evra.

Predsednik Ruskih državnih železnica ukazao je na to da će zatim biti usaglašeni uslovi kredita između ministarstava finansija Srbije i Ruske Federacije.

Mrkonjić je istakao da je učinjen veoma važan korak i dodao da će srpski građevinari u narednom periodu imati dosta posla.

On je istakao da su kandidovani projekti među najvažnijima za železnički saobraćaj u Srbiji, pri čemu je izrazio zahvalnost Ruskoj Federaciji na pomoći.

- Ubeđen sam da će realizacija projekata, u kojoj će učestvovati ruske i domaće firme, početi u rokovima u kojima smo se dogovorili i da će to biti jedan od uspešnijih kredita koje smo dobili od Ruske Federacije - naglasio je ministar i dodao da će prvo početi radovi na Beogradskom železničkom čvoru.

Ambasador Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Konuzin rekao je da je postignut dogovor o načinu realizacije projekata koja bi mogla da počne u toku ove godine.

Generalni direktor "Železnica Srbije" Milovan Marković istakao je da je od izuzetne važnosti dogovor o tome da se može fazno pristupiti realizaciji ruskog kredita i izvođenju radova na tim projektima, zahvaljujući čemu će vrlo brzo početi radovi u okviru najspremnijih projekata.e


Protocol signed on release of Russian loan of USD 800 million for Serbian Railways in installments
Minister of Infrastructure and Energy Milutin Mrkonjic and President of the Russian Railways Vladimir Ivanovich Yakunin signed on April 15 in Belgrade the Protocol on release of an $800 million Russian loan for the Serbian Railways in installments.

After the signing of the protocol, Yakunin told reporters that it was agreed to supplement by May 20 the project documentation for the second track of the Belgrade–Pancevo railroad, part of the Belgrade railway hub, and to sign a contractor agreement within next three months.

He explained that the general plan was to invest €182.5 million from the Russian loan in the Belgrade railway hub, €45 million of which in the Belgrade–Pancevo railroad, €29 million in the technical and passenger station Zemun, and €108.5 million in the station Belgrade Center.

Construction of the Valjevo–Loznica railroad will follow, for which €276 million will be set aside, as well as the reconstruction of the Belgrade–Bar railroad through Serbia, i.e. to Vrbnice, for which €200 million will be provided.

Mr. Yakunin said that they had also agreed at the meeting that the Russian side should financially assist the completion of the design of projects with 6 to 7 million euros.

The head of the Russian Railways stated that the terms of the loan between the Serbian and Russian finance ministries would then be agreed upon.

Mrkonjic stressed that an important step was made that day, adding that there would be enough work for the Serbian construction sector in the upcoming period.

He underlined that the submitted projects were among the crucial ones for Serbia’s railway traffic and expressed gratitude to Russia for their assistance.

I am convinced that the implementation of the project, in which Serbian and Russian firms will participate, will begin within the scheduled period and that this will be one of the most successful loan arrangements with Russia, Mrkonjic outlined, adding that the works on the Belgrade railway hub would be launched the first.

Russian Ambassador to Serbia Alexander Konuzin said that an agreement had been reached that day concerning the manner of the implementation of projects, which could begin during 2011.

Director General of Zeleznice Srbije (Serbian Railways) Milovan Markovic pointed to the importance of the fact that the Russian loan would be released in installments, thanks to which the works on certain projects would commence very soon.


Agreement on four-year arrangement reached with the World Bank - USD 200 million loan every year
Serbian Prime Minister Mirko Cvetkovic and World Bank Managing Director Ngozi Okonjo-Iweala reached an agreement on April 16 on a four-year arrangement envisaging a possibility that Serbia draws a $200 million loan each year during this period.

Following the meeting, Cvetkovic explained that the $800 million loan was the smallest possible and that Serbia would be able to draw additional funds from the World Bank if necessary.

- This is the minimum sum and it can be significantly increased, which depends on how successfully we draw the funds - the Prime Minister added.

- They accepted my proposal to earmark 50 percent of the funds for covering the budgetary deficit and the remaining 50 percent for projects - he explained, adding that there would be a smaller number of larger projects in order to ensure the efficient use of funds.

- The World Bank funds are the cheapest loans that can be granted by an international finance institution - Cvetkovic observed, underlining that the previously agreed sum of around $400 million for road infrastructure was still at Serbia’s disposal.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta