Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Ukupni depoziti srpskih banaka 1.526,1 milijardi dinara na kraju 2011.

Ukupni depoziti bankarskog sektora Srbije na kraju 2011. godine iznosili su 1.526,1 milijardi dinara i činili 57,6 odsto ukupne pasive sektora, objavila je Narodna banka Srbije.

U odnosu na prethodno tromesečje ukupni depoziti sektora su povećani za 57,2 milijardi dinara, od čega su transakcioni depoziti povećani za 32,4 milijarde, štedni depoziti za 38,8 milijardi,dok su ostali depoziti smanjeni za 17,6 milijardi, navedeno je u izveštaju NBS.

Ukoliko posmatramo sektorsku strukturu i dalje najveći procenat ukupnih depozita čine depoziti stanovništva sa učešćem od 54,9%.

Depoziti stanovništva su u posmatranom periodu povećani za 42,8 milijardi dinara, odnosno za 5,4%. Slede depoziti preduzeća - javnih i privrednih društava, sa učešćem od 27,2%, koji su takođe povećani za 26,1 milijardi.

Depoziti stranih lica su dodatno smanjeni za 5,6 milijardi u odnosu na prethodni period, umanjujući učešće na kraju 2011. godine do nivoa od 6,4%.

Iznos deponovanih sredstava svih ostalih kategorija deponenata je smanjen za 6,1 milijardi dinara, i sada čini 11,5% ukupnih depozita sektora.

Valutnom strukturom dominiraju depoziti u stranoj valuti sa učešćem od 75,7% u ukupnim depozitima, od čega depoziti u evrima čine 68,4% ukupnih, dok dinarski depoziti čine 24,3% ukupne strukture.

Depoziti po viđenju, kao i kratkoročna oročenja predstavljaju i dalje preovlađujući vid deponovanja sredstava kod banaka.

Svega 5,8% ukupnih depozita je oročeno na dospeća preko jedne godine. Štednja stanovništva iznosi 705,5 milijardi dinara i čini 46,2% ukupnih depozita bankarskog sektora.

U odnosu na prethodno tromesečje štednja sektora se povećala za 37,7 milijardi dinara, od čega je štednja u devizama povećana za 34,2 milijarde, tako da čini 97,7% ukupne štednje stanovništva.

Štednja u evrima čini 94,6% ukupne devizne štednje i beleži rast od 0,8% u četvrtom tromesečju, odnosno 6,4% u celoj 2011. godini. Od ukupne štednje stanovništva, 7,7% je položeno na rok duži od godinu dana.Za izgradnju deonice Čiflik-Pirot na Koridoru 10 zainteresovano 25 kompanija

Preduzeće "Koridori Srbije" organizovalo je juče u zgradi Vlade Srbije javno otvaranje tehničkog dela ponuda za izbor najpovoljnijeg izvođača radova za izgradnju deonice Čiflik - Pirot (Istok), na autoputu E80, između Niša i bugarske granice.

Za izgradnju pomenute deonice Koridora 10 pristiglo je 25 ponuda zainteresovanih firmi, od toga 15 za lot 1 i 10 za lot 2, a ponuđači su iz Turske, Grčke, Kine, Italije, Češke, Hrvatske, Bugarske i drugih zemalja.

Kako je saopšteno iz preduzeća "Koridori Srbije", nakon otvaranja tehničkog dela ponuda i ocene tehničke dokumentacije, biće održano, u okviru iste javne nabavke, i otvaranje finansijskog dela ponuda za izbor najpovoljnijeg izvođača radova.

Time se može najaviti početak izgradnje i poslednje preostale deonice istočnog kraka Koridora 10 na autoputu E80, na kojoj do sada nisu započeti radovi, a koji će biti pokrenuti tokom građevinske sezone 2012. godine.

Ugovor će biti dodeljen kompaniji koja je dostavila odgovarajuću ponudu sa najnižom cenom, a ponuda mora da zadovoljava i druge kvalifikacione kriterijume.

Bankarska garancija za ozbiljnost ponude je obavezna i iznosi za lot 1 800.000 EUR i za lot 2 1,8 mil EUR.

Lot 1 deonice Čiflik-Pirot čine trasa i mostovi na sektoru Čiflik - Staničenje, a lot 2 trasa, mostovi i tuneli na sektoru Staničenje - Pirot (istok) (petlja Pirot Zapad, tunel Sopot približne dužine 185 metara i tunel Sarlah približne dužine 477 metara).

Rok za izvođenje radova je 730 dana za svaki od lotova."Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta