Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Tone zlata na Crnom vrhu
Bor -- Kanadska kompanija „Avala risorsis“ procenjuje da se na tri lokacije na Crnom vrhu nalaze rezerve od najmanje 130 tona zlata.
”Nalazišta zlata na Crnom vrhu su među najbogatijima u Evropi i spadaju u najvišu klasu“ izjavio je Džastin van der Torn, glavni menadžer istraživanja ”Avala risorsis“ za ”Večernje novosti“.

Ova Kanadska kompanija će u naredne tri godine investirati više od pola milijarde dolara u otvaranje dva površinska kopa rudnika zlata na planini Crni vrh, između Bora i Žagubice.

”Na području Bigar na Crnom vrhu pronađeno je 38 miliona tona rude zlata, iz koje je moguće dobiti gotovo 48 tona tog plemenitog metala“, izjavio je glavni menadžer istraživanja u kanadskoj kompaniji za ”Večernje novosti“.

Istraživanja su završena i na drugom crnovrškom lokalitetu Korkan, gde su preliminarni rezultati još bolji od onih na Bigru, a uskoro se očekuju i rezultati geoloških istraživanja na trećem lokalitetu Kraku peštar.

”Imamo razloge da verujemo da ove tri lokacije kriju rezerve od najmanje 130 tona zlata“, rekao je Van der Torn.

Ukoliko istraživanja dokažu ekonomsku opravdanost eksploatacije, „Avala risorsis“ planira da na Crnom vrhu, uz investicije od najmanje 500 miliona dolara, otvori dva površinska kopa i prateća rudarska i metalurška postrojenja, u kojima bi radilo više stotina radnika.

Investicija isplativa za tri godine
”Ukoliko dođe do otvaranja rudnika zlata, i država Srbija će imati ogromne koristi, budući da joj pripada pet odsto „rojaliti takse“ (naknada za korišćenje mineralnih sirovina) od ukupne proizvodnje zlata“, rekao je Van der Torn.

Pored toga, Srbija bi trebalo da dobije i dodatnih 10 odsto profita na ime raznih taksi.

U „Avala risorisu“ očekuju da im se investicija od pola milijarde dolara za otvaranje rudnika vrati za dve do tri godine, od dana aktiviranja rudokopa. Sve ostalo biće rad sa profitom.

Kanađani su u geološka istraživanja okoline Žagubice do sada investirali više od 50 miliona dolara, što je jedan od najvećih projekata te vrste u svetu. Rezultati do kojih su došli pokazali su da su ležišta tog plemenitog metala, po svom minerološkom sastavu, gotovo identična onima koja su otkrivena u američkoj državi Nevada, u doba zlatne groznice.


NBS: Rešenje o oduzimanju dozvole Agrobanci konačno
Narodna banka Srbije odgovorila je juče i zvanično na zahtev za preispitivanje odluke o oduzimanju dozvole za rad Agrobanci, a koji joj je uputila petina akcionara te banke, saopštilo je Qwest Investments, potpisujući se kao zastupnik ulagača Agrobanke iz Evropske unije. U saopštenju se podvlači da je odgovor stigao mesec dana od podnošenja zahteva za preispitivanje odluke, kojom je "na revolucionaran način eksproprisana imovina u vrednosti većoj od 70 mil EUR".

Ovi akcionari saopštavaju da u odgovoru NBS najviše uznemiruje objašnjenje zbog čega je oduzeta dozvola za rad Agrobanci: "Tvrdi se da je dozvola oduzeta, jer je NBS utvrdila da aktivnosti koje su sprovedene u skladu sa Planom aktivnosti nisu dovele do poboljšanja njenog finansijskog stanja, već je ono, nasuprot tome, pogoršano". Objašnjenje je, tvrde akcionari u "totalnoj suprotnosti sa stvarnim činjenicama".

Ovi akcionari tvrde da Plan aktivnosti, na čije sprovođenje je uticaja imala jedino Republika Srbija, nije uspeo upravo zato što ona nije ispunila svoje obaveze iz toga plana i tako što "nije omogućila održavanje skupštine akcionara i što nije obezbedila potrebna sredstva na koja se obavezala potpisanim i prihvaćenim planom".

"Plan aktivnosti, koji je po uvođenju prinudne uprave predložen od strane većinskih akcionara (Republika Srbija 20%, neposredni ili posredni strani investitori 22,5% i domaći akcionari osam odsto) i odobren od strane NBS na dan 14.02.2012. godine, trebalo je da ide u smeru revitalizacije banke i bio je pre svega usmeren na postizanje adekvatnosti kapitala od šest odsto do aprila 2012. i 12% do septembra 2012. a zatim da se povećanje kapitala banke izvrši kroz zamenu slabe aktive (NPL) za obveznice koje emituje Republika Srbija i kroz work-out postojećih plasmana", navode akcionari.

Oni podvlače da na nesprovođenje plana, akcionari nisu imali uticaja, sem Republike Srbije, kao većinskog akcionara. NBS je imala obavezu, u skladu sa zakonom, da o tome obavesti ostale akcionare i zahteva dodatne mere u cilju poboljšanja finansijskog stanja banke, što nije učinila.

Kao zaključak u slučaju oduzimanja dozvole za rad Agrobanci a.d., u odgovoru na Zahtev akcionara, NBS navodi da je rešenje o oduzimanju dozvole za rad banci konačno i da je njegovo preispitivanje moguće samo u okviru sudskog postupka, navodi se u saopštenju grupe akcionara Agrobanke u stečaju.

NBS: U skladu sa evropskom praksom

Narodna banka Srbije uputila je 4. jula zvaničan odgovor na dopis malih akcionara u kome se traži preispitivanje odluke o oduzimanju dozvole za rad Agrobanke, potvrdila je Danasu centralna banka Srbije. NBS je jasno iznela stav da je ta odluka doneta u skladu sa Zakonima RS i da je ona konačna, podvlači NBS i dodaje da je "u skladu sa ustaljenom evropskom praksom, dalje rešavanje spornih pitanja moguće samo u toku sudskog postupka, a ne putem medija". "Podsećamo da uloga NBS kao supervizora nije da štiti kapital akcionara, već javni interes, a to su u ovom slučaju finansijska stabilnost zemlje i depoziti 165.367 građana i 4.872 privredna društva, koji su u slučaju Agrobanke bili ugroženi", navodi u svom odgovoru NBS.


Komercijalna banka ostaje u državnom vlasništvu
Trajno opredeljenje države je zadržavanje vlasništva u Komercijalnoj banci, piše u koalicionom sporazumu stranaka koje će činiti novu vladu.

- Pored toga, trebalo bi ukrupniti bankarski proces i kroz proces dokapitalizacije i pripajanja osnažiti Poštansku štedionicu. Ukoliko se ukaže prilika i potreba, razmotrićemo i mogućnost akvizicije pojedinih banaka sa inostranim kapitalom - navedele su stranke u sporazumu.
 


Komercijalna banka to remain state-owned property
Permanent decision of the state is to keep the ownership in Komercijalna banka, it is written in the coalition agreement of the parties constituting new government.

- Apart from that, the banking process shouldbe expanded and Postanska stedionica should be strengthened through the process of joining and capital increase. If the opportunity and the need arise, we will consider the option of acquisition of some banks with foreign capital – these parties said in the agreement.


NBS: Final decision on taking away Agrobanka working permit
Yesterday, the National Bank of Serbia responded officially to the request of reconsidering decision of working permit take away to Agrobanka, submitted by a fifth of the bank shareholders, Quest Investment said, signing as a representative of investors in Agrobanka from the European Union. The announcement underlined the response arrived a month after the request of reconsidering decision which revolutionary expropriated property totaling more than 70 million euros.

The shareholders said that the most disturbing fact in NBS response was the explanation of reason to take away the working permit from Agrobanka:"It has been claimed that the permit was taken away because NBS discovered the activities carried out in line with the Activity Plan did not bring any improvements but, on the contrary, the condition worsened". The explanation, as shareholders claim, is totally opposite the real facts.

The shareholders claim that the Activity Plan execution influenced only by the Republic of Serbia was not successful exactly because it did not fulfill its commitments from the plan and by not enabling shareholder assembly meeting and not providing essential funds which it was obliged to by accepting the plan.

"The Activity plan, suggested by majority stakeholders (the Republicof Serbia 20%, indirect or direct foreign investors 22,5% and eight percent oflocal shareholders) after introducing forced management and after NBS approved it February 14, 2012, should direct to bank revitalization and it was, most of all, directed to achieving capital adequacyof 6% till April 2012 and 12% till September 2012 and then to increase capital in the bank through replacement of weakactive capital (NPL) for bonds released by the Republic of Serbia and through the workout of the existing placements – shareholders said.

They underlined shareholders did not influence non-execution ofthe plan, apart from the Republic of Serbia as a majority owner. NBS was obliged to, in line with the law, inform other shareholders and require additional measures in order to improve financial situation in the bank whichit did not do.

As a conclusion in the case of taking away Agrobanka’s a.d.working permit, in its response to the shareholders’ request, NBS said that the decision on working permit taking away was final and that questioning is optional within court proceedings, as shareholders of bankrupt Agrobanka announced.

NBS: In line with the European practice

On July 4, the National Bank of Serbia sent official response to the request of minor shareholders who were asking reconsidering of a decision overworking permit taking away in case of Agrobanka, the central Serbian bank confirmed today to Danas. NBS clearly stated that, “in line with the established European practice, further issue solving is optional only during court proceedings, not via media”. “ We remind that the NBS role as a supervisor is not to protect shareholders’ capital but public interest whichis, in this case, financial stability of the country and a deposit of 165.367 citizens and 4.872 entities, endangered in the case of Agrobanka “, NBS said in the response.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta