Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Prva na tenderu "Železara" - Rok za početak privatizacije 157 firmi u restrukturiranju kraj 2014.
Rok za početak privatizacije 157 firmi u restrukturiranju je kraj godine, a proces mora da se okonča 2015, saznaje "Blic".

Oročavnje roka za završetak privatizacije u Srbiji predviđeno je novim zakonom o privatizaciji, o kome će se parlament izjasniti do sredine jula.

Odmah posle toga uslediće prodaja, prva na tenderu biće "Železara Smederevo", pa pančevačka "Azotara", "Galenika", "RTB Bor".

Ministar privrede Dušan Vujović priznao je da je Vlada dobila dodatno vreme da se 157 preduzeća u restrukturiranju "propusti kroz filter" i obećao da će za sve njih napraviti precizan plan.

- Namera je da podelimo preduzeća u najmanje tri grupe, da se sistemski zakoni za rešavanje njihovog statusa do kraja jula usvoje i da sva predužeća uđu u proces do kraja godine.

Novi zakon o privatizaciji predviđa i brojna druga, nova rešenja.

Vlada se, piše "Blic", opredelila da za jednu grupu preduzeća za koja se veruje da mogu kao celina da nađu strateškog partnera primeni jedinstven model.

- Za grupu od desetak kompanija predviđeno je formiranje posebnih radnih grupa. Isto to maju je učinjeno za "Železaru" a ove nedelje za "Azotaru". Radna grupa imaće obavezu da kontaktira sa svim potencijalnim investitorima, a kada se iskristališe šta žele biće raspisan tender. Danas ima 7,8 firmi zainteresovanih za neki vid strateške saradnje sa "Železarom". Kada bude jasno da li je njihovo interesovanje za deo kompanije ili celu "Železaru", žele li da u posao uđu sa državom ili sami, biće raspisan i javni poziv. Početni kriterijum za to koja će firma biti na tenderu jeste procena da se za nju može dobiti više od 100 mil EUR - objašnjava izvor "Blica".


Za isplatu dividendi akcionarima "Zavarovalnice Triglav" gotovo 39 mil EUR
Na 39. redovnoj Skupštini akcionara "Zavarovalnice Triglav", Uprava je prezentovala akcionarima rezultate poslovanja Društva u 2013. godini. Akcionari su odlučili da se za dividende nameni deo bilansne dobiti u visini od 38.649.751,60 EUR odnosno 1,70 EUR bruto po akciji. Od strane Skupštine akcionara, Uprava i Nadzorni odbor Društva su razrešeni za poslovnu 2013. godinu, a za revizora u 2014. godini je imenovana revizorska kuća ERNST & YOUNG revizija - poslovno savetovanje.

Na Skupštini "Zavarovalnice Triglav", akcionari su dali podršku kontra predlogu akcionara u vezi sa upotrebom bilansne dobiti za 2013. godinu, u visini od 77.826.169,51 EUR. Akcionari su potvrdili predlog da se za dividende nameni deo bilansne dobiti u visini od 38.649.751,60 EUR odnosno 1,70 EUR bruto po akciji. O preostalom delu bilansne dobiti, u iznosu 39.176.417,91 evra, akcionari će odlučivati u narednim godinama.

Triglav Grupa je poslovnu godinu zaključila sa neto poslovnim rezultatom u visini od 69,9 miL eur, što je za 27 posto iznad planirane vrednosti. Tako je postigla 12,0 % prinos kapitala. Obim obračunate premije osiguranja u Grupi je, prošle godine, bio niži za 4 posto i iznosio je 900,9 mil EUR. Pritisak na obim obračunate premije je posledica opadanja privrednih aktivnosti i pada kupovne moći građana, što se videlo i u 2013. godini kroz smanjenu potražnju za proizvodima osiguranja. "Zavarovalnica Triglav" je sa vodećim, skoro 31%, udelom na slovenačkom tržištu zaključila poslovnu godinu uz neto dobit u visini od 48,3 mil EUR što je za 15 posto više od planirane. Kombinovani koeficijent matičnog društva je iznosio 85,3 posto i bio je za 7,1 procentnih poena viši od planiranog. Obračunata premija u visini od 605,8 mil EUR je bila niža od planirane za 4 posto, bruto poslovni troškovi osiguravajuće delatnosti su bili niži za 2 posto od planiranih, a bruto iznosi šteta su, u prošloj godini, bili niži od planiranih (za 9 posto), navedeno je u saopštenju kompanije.

- U Triglav Grupi smo, u zadnjem periodu, učinili važne korake za delimično ublažavanje pritisaka na premiju. U skladu sa obnovljenom Strategijom koju smo oblikovali u prošloj godini i ubuduće ćemo težiti ka profitabilnosti i jednostavnosti poslovanja, koncentrisati se na klijenta, obezbeđivati troškovnu efikasnost poslovnih procesa, odgovarajuću kadrovsku strukturu, rast i profitabilnost na ključnim tržištima kao i efikasno upravljanje svojim društvima. Na taj način ćemo aktivno nastojati da utvrdimo svoju ulogu na slovenačkom tržištu, kao i da jačamo položaj na našim ciljnim tržištima i da se ubuduće razvijamo kao centar osiguravajuće delatnosti u ovom delu Evrope" izjavio je Andrej Slapar.

U "Triglav Grupi" je, za 2014. godinu, planirano 902,1 mil EUR konsolidovane obračunate bruto premije osiguranja, što je otprilike jednako kao u 2013. godini. Uz navedeno, u Društvu se očekuje nešto više štetnih događaja, čemu će biti prilagođavan program resiguravajuće zaštite. Konsolidovani bruto iznosi šteta bi iznosili 668,5 mil EUR. U Grupi se, za 2014. godinu, planira neto dobit u iznosu od 65,6 mil EUR.


''Zelezara'' first on the tender – the end of 2014 final term to start privatization of 157 companie
Final term for the start of privatization of 157 companies in restructuring is the end of the year, while the process has to be finished in 2015, writes daily newspaper Blic.

New Law on Privatization suggests deadlines for the finish of privatization in Serbia, which will be further discussed in the Parliament by mid July.

Sales will commence right after that, and the first to be sold is '' Zelezara Smederevo'', then, ''Azotara'' from Pancevo, ''Galenika'', ''RTB Bor''.

Minister of Economy Dusan Vujovic said that the Government has additional time to ''filter'' 157 companies in restructuring and promised that a precise plan will be made for all of them.

-We tend to divide companies into at least three groups, to adopt systematic laws for solving their status by the end of July, and to involve all the companies into the process by the end of the year.

New Law on Privatizations suggests other numerous solutions as well.

The Government has chosen a group of companies which are believed to be able to get a strategic partener as a whole.

Special working groups will be formed for the group of 10 chosen companies. That was said for ''Zelezara'' in May, and for ''Azotara'' this week.Working group will be obliged to communicate with all potential investors. There are 7 or 8 companies which are interested for some kind of strategic cooperation with ''Zelezara''. When it is sure whether the companies are interested only for a part of or the whole ''Zelezara'' and whether they want to operate alone or with the Government, public tender will be called. Initial citeria for the tender companies is to be worth more than EUR 100 million – writes Blic.


Fam farm Kubancima ili u stečaj
U kruševačkoj fabrici lekova Fam farm u toku je izrada programa reorganizacije, koji bi trebalo da bude završen do 4. jula.
 
Nakon toga će biti poznato da li firma ide u reorganizaciju ili u bankrotstvo, izjavio je stečajni upravnik u tom preduzeću Dragan Popadić.

"Detalji o daljem poslovanju preduzeća Fam farm, u kome je 4. aprila pokrenut stečajni postupak, znaće se nakon 4. jula, do kada poslovodstvo treba sačini i kraljevačkom Privrednom sudu preda program reorganizacije", kazao je Popadić agenciji Beta.

Stečajni upravnik tada odlučuje hoće li prihvatiti predloženi Program, a kako je kazao, tada će se znati i detalji najavljenog posla sa kubanskom firmom Labiofam.

Kubanska firma Labiofam je nedavno, kako je tada saopšteno iz Gradske uprave Kruševca, najavila da je zainteresovana za pokretanje proizvodnje u Fam farmu, najpre kozmetičkih preparata, a potom i lekova, te da bi to značilo i zapošljavanje novih radnika.

Na to su reagovali bivši radnici Fam farma podestivši da je preduzeće stečaju i navodeći da pozdravljaju pozitivne pomake, ali i da sumnjaju da se većinski vlasnik, kompanija Tender, kroz stečaj, oslobodio radnika.

"Pozdravljamo mogućnost saradnje, pokretanje proizvodnje bi značilo da ima neke nade, ali nezadovoljni smo jer se to dešava nakon što je firma otišla u stečaj", rekao je agenciji Beta poverenik sindikata Milomir Đurović.

On je podsetio da je stečaj pokrenut na zahtev većinskog vlasnika, rumunske kompanije Tender, koja je ujedno i najveći poverilac jer, kako je objasnio, Fam farm je godinama plate isplaćivao iz pozajmica koje im je Tender davao i pored kontrole Agencije za privatizaciju.

"Većinski vlasnik se na ovaj način oslobodio tridesetak radnika, kojima je ostao dužan 11 plata. O tome da Fam farm od 2007. godine, kada ga je preuzeo Tender, nije proizvodio lekove, što mu je bila osnovna delatnost, obaveštavali smo Agenciju za privatizaciju, a potom i Agenciju za borbu protiv korupcije", precizirao je Đurović.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta