Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Referentna kamatna stopa zadržana na nivou od 6 odsto
Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 6 odsto.

Razmatrajući aktuelna monetarna i makroekonomska kretanja i projekcije, Izvršni odbor je konstatovao da se međugodišnja inflacija kreće ispod donje granice dozvoljenog odstupanja od cilja, ali da će se u narednim mesecima vratiti u ciljani okvir. Na povratak inflacije u granice cilja uticaće efekti do sada preduzetih mera monetarne politike, kao i faktori koji su u prethodnom periodu imali privremeno dezinflatorno dejstvo, poput očekivanog rasta regulisanih cena i iscrpljivanja efekata pada cena primarnih proizvoda. Trajniji dezinflatorni efekti i dalje će dolaziti od niske agregatne tražnje i niske inflacije u međunarodnom okruženju. Od početka godine beleže se povoljniji rezultati u pogledu ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti, što uz fiskalnu konsolidaciju, doprinosi smanjenju eksterne neravnoteže i stabilnosti deviznog tržišta, konstatovao je Izvršni odbor.

Donoseći odluku o zadržavanju referentne stope, Izvršni odbor je imao u vidu efekte dosadašnje relaksacije monetarne politike i njen uticaj na očekivani povratak inflacije u granice cilja, kao i potencijalne rizike po osnovu dešavanja vezanih za grčku krizu koji upućuju na opreznost. I pored toga što su direktni efekti na srpsku ekonomiju, koji proističu iz ekonomskih veza sa Grčkom, relativno mali, Izvršni odbor je ocenio da postoje rizici u pogledu indirektnog negativnog uticaja grčke krize na tokove kapitala i troškove servisiranja kreditnih obaveza zemalja u usponu, uključujući i Srbiju.

Nastavak uspešne realizacije mera fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi, uz aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom, značajno doprinosi održivosti javnih finansija i smanjenju izloženosti Srbije eksternim šokovima, pa i negativnim efektima koji mogu proisteći iz pomenutih rizika, ocenio je Izvršni odbor.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će se doneti odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 13. avgusta 2015. godine.


Key Policy Rate Kept at 6 Percent
At its meeting today, the NBS Executive Board decided to keep the key policy rate at 6%.

Following the analysis of monetary and macroeconomic trends and projections, the Executive Board judged that year-on-year inflation is moving below the lower bound of the target tolerance band, but is expected to return within the band in the coming months. Inflation’s return within the target band will be aided by the effects of past monetary policy measures and factors exerting temporary disinflationary effect in the prior period, such as the expected growth in administered prices and the diminishing impact of a decrease in prices of primary commodities. Dented aggregate demand and low inflation abroad will continue to generate more lasting disinflationary effects. The Executive Board noted that the results of economic and foreign trade activity have improved from the start of the year which, coupled with fiscal consolidation, has contributed to the reduction in external imbalances and stabilisation of the foreign exchange market.

In making the decision to keep the key policy rate unchanged, the Executive Board bore in mind the effects of monetary policy easing so far and its impact on the expected return of inflation to within the target tolerance band, as well as of potential risks associated with the Greek crisis, which suggest caution. Despite the fact that direct effects on the Serbian economy, stemming from the economic relations with Greece, are relatively small, the Executive Board estimated that there are risks in the form of indirect negative effects of the Greek crisis on capital flows and the cost of debt servicing by emerging economies, Serbia included.

The Executive Board assessed that the continued successful implementation of fiscal consolidation measures and structural reforms, along with the recently concluded arrangement with the International Monetary Fund, have significantly contributed to the sustainability of public finances, as well as to the reduction of Serbia's exposure to external shocks and the negative effects which may arise from the above risks.

The next rate-setting meeting of the Executive Board will be held on 13 August 2015.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta