Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Raspisan novi tender za prodaju "Zastava kovačnice" - Rok za dostavljanje ponuda 25. jun
Novi tender za prodaju preduzeća "Zastava kovačnica" a.d. Kragujevac u stečaju raspisan je u petak, 27. maja. Stečajni upravnik oglasio je prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica metodom javnog prikupljanja ponuda.

Najvažniju imovinu stečajnog dužnika čine nepokretnosti, pokretna imovina, oprema i alati za proizvodnju i promet otkovaka, kao i zalihe repromaterijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda.

Procenjena vrednost iznosi 5.363.257 EUR ili 652.312.000,00 dinara.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 25. jun 2016. godine do 12 časova, a javno otvaranje ponuda održaće se 15 minuta kasnije.


Aerodrom "Nikola Tesla" do kraja godine dobija novi terminal
Aerodrom "Nikola Tesla" očekuje da i 2016. završi sa više od 26 mil EUR profita, kao i prethodne dve, s tim da će investicije u ovoj godini biti 4,2 milijarde dinara, što je 44% više nego 2015.

Pored dva postojeća terminala, do kraja godine aerodrom će dobiti još jedan moderno opremljen terminal - T2b. Prva faza izgradnje je završena. Reč je o delu koji povezuje terminal 1 i terminal 2 i koji će, u cilju povećanja komfora, biti namenjen putnicima i avio-kompanijama.

Saša Vlaisavljević, direktor Aerodroma "Nikola Tesla", rekao je da se u drugoj fazi planira dalje uređenje hola za registraciju putnika sa najmodernijim transportnim sistemom.

- Tu će biti osam tradicionalnih šaltera za registraciju, dva sa dualnom funkcijom i tri automata za samostalnu registraciju, takozvani self čekin. Uskoro počinje i uređenje centralnog hola terminala - rekao je Vlaisavljević za "Blic".

Osim proširenja kapaciteta, aerodrom je, pre svega zbog letova za Ameriku, povećao i bezbednost, koja je sada u skladu sa najvišim svetskim standardima. U protekle dve godine pojačana je i saradnja s ostalim aerodromima u državi, ali i u regionu. Tako je "Nikola Tesla" donirao 50 miliona dinara za izgradnju terminalne zgrade na Aerodromu "Ponikve" u Užicu, odakle bi već na jesen mogao da krene saobraćaj.

foto: fest.rs
Hotel-kula kod Sava centra

Aerodrom "Nikola Tesla" zainteresovan je za rekonstrukciju "Sava centra". Prijavili su se na neobavezujući javni poziv koji je objavio Grad Beograd i sada se čeka tender.

Njihov plan je da u rekonstrukciju ulože 30 mil EUR i da od "Sava centra" naprave kongresni centar, gde bi bilo i administrativno sedište aerodroma. Bili bi izgrađeni i šoping-mol i hotel-kula sa 20 do 25 spratova.

- Naša ponuda Gradu je da nam oni prepuste rukovođenje "Sava centrom", da mi postavimo menadžment sa ciljem da u naredne tri godine poslovanje stabilizujemo i dovedemo do pozitivne nule - rekao je Vlaisavljević.

Privatizacija ne zaustavlja posao

- Izabran je privatizacioni savetnik koji će u narednih godinu dana da predloži našoj državi, većinskom akcionaru, u kom smeru bi aerodrom trebalo da ide. Svi ostali poslovni potezi nisu time zaustavljeni, ali smo fokus prebacili na kratkoročne planove - objasnio je Vlaisavljević.


Nikola Tesla Airport to get a new terminal by the end of the year
Nikola Tesla Airport expects to make more than 26 mil EUR in profit in 2016, as it did in the past two years, with the caveat that this year-s investments will be worth 4.2 billion EUR, which is 44% more than in 2015.

In addition to the two existing terminals, the airport will get a terminal with the latest-technology equipment – T2b. The first phase of the construction is over. This is the connecting section between Terminals 1 and 2, which will be used by passengers and airline companies with the goal of increasing the comfort.

Sasa Vlaisavljevic, director of Nikola Tesla Airport, said that equipping the passenger check-in hall with a modern transport system is planned for phase two.

- There will be eight traditional check-in desks, two with a dual function, and three automatic ones for unassisted check-ins, the so called self check-ins. The rearranging of the central terminal hall will also begin soon – said Vlaisavljevic for Blic.

Aside from expanding its capacities, the airport has, mostly due to flights to America, increased safety, which is now up to the highest world standards. In the past two years, the cooperation with other airports in Serbia and the region has been intensified. To that end, Nikola Tesla airport has donated 50 mil RSD for the construction of a terminal building at Ponikve Airport in Uzice, which should become operational starting this fall.

Nikola Tesla Airport is interested in reconstructing Sava Centar. They have applied for the non-binding public invitation announced by the City of Belgrade and are waiting for the tender.

They are planning to invest 30 mil EUR in the reconstruction and to make Sava Centar into a congressional center which will also serve as the airport-s administrative headquarters. A shopping mall and a hotel-tower with 20-25 stories should also be built.

- Our offer to the City is to let us establish the management of Sava Centar in order to stabilize the business activities over the next three years and operate without losses – said Vlaisavljevic.

Privatization won-t stop the activities

- A new privatization adviser has been appointed, who will try to stir the state, the majority shareholder, in the right direction when it comes to the airport-s business activities. This will not stall other business activities, but we are focusing on short-term plans at the moment– explained Vlaisavljevic.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta