Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Izgradnja metroa u Beogradu od 2020. godine - Vrednost radova za prvu fazu 1,3 mlrd EUR
Metro u Beogradu će se u prestonici graditi po fazama, a početak izgradnje prve linije planiran je za 2020. godinu. Ovo je precizirano Planom generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu, koji je 26. juna usvojen većinom glasova na zasedanju Skupštine grada, prenosi Beoinfo.

Naš posao je da do 2020. krenemo u gradnju metroa i u tome ćemo i uspeti, kazao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić na sednici Skupštine grada Beograda.

Prema njegovim rečima, plan podrazumeva dve linije metroa i četiri linije BG voza, koji je integrisan u jedan sistem.

– To znači da ćemo povezati Lazarevac i Mladenovac, proširiti BG voz do Surčina i aerodroma. Planirano je i proširenje tramvajske mreže ka Zemunu, Makiškom polju, kroz centar grada za šta su već urađene studije izvodljivosti – naglasio je Vesić.

On je naveo da je procena vrednosti prve linije metroa 1,3 mlrd EUR, a ukupna vrednost obe linije više od 4 mlrd EUR.

– Finansiraćemo ga zajedno sa Republikom Srbijom jer je reč o projektu od nacionalnog značaja – zaključio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

Govoreći o odluci za izradu plana generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu, sa elementima detaljne razrade za prvu fazu prve linije metro sistema, gradski arhitekta Milutin Folić je rekao da se tom odlukom započinje tehnički deo ostvarivanja projekta metroa.

– Urađen je smart plan. U skladu sa prefizibiliti studijom, koji se radi u saradnji sa francuskim Egisom, sada smo u proceduri izrade odluke, nakon čega sledi izrada plana koji će omogućiti da metro počne da se gradi krajem 2020. godine – naglasio je Folić.


Manji porezi podstiču zapošljavanje - Evo šta predviđaju inicijative PKS za izmenu poreskih i propi
Privredna komora Srbije uputila je prethodnih dana Vladi Srbije i resornim ministarstvima tri inicijative: za smanjenje poreza i doprinosa na zarade, za smanjenje poreza na dobit preduzeća sa 15% na 10% i za izmenu Zakona o radu u cilju sprečavanja mogućnosti zloupotrebe bolovanja zaposlenih, pišu Večernje novosti.

Privredna komora Srbije kao najveća asocijacija srpskih privrednika sprovodi niz aktivnosti na poboljšanju i modernizaciji zakonodavnog okvira u Srbiji, poslovne infrastrukture, kao i na otklanjanju prepreka za poslovanje i pojednostavljenju administrativnih procedura, kako bi se izgradio stabilan, predvidiv i stimulativan privredni ambijent koji će doprineti uspešnom poslovanju kompanija i razvoju konkurentne privrede - rekla je Kristina Đurić, rukovodilac Centra za pravne i ekonomske inicijative i politike PKS, za Novosti.

Ona navodi da su u prethodnom periodu obavljene konsultacije sa poslovnom zajednicom u cilju unapređenja poslovnog ambijenta i razvoju konkurentnosti domaće privrede.

- Analizirani su važeći propisi sa aspekta potreba privrednika i u razgovoru sa predstavnicima različitih sektora uočene su određene mogućnosti za poboljšanje regulative u oblasti fiskalnog sistema na način kojim bi se stvorio stimulativan privredni ambijent - objašnjava Đurić.

- Među najvećim preprekama za novo zapošljavanje radnika jeste visoko poresko opterećenje zarada, dodaje ona.

Naime, pregledom stopa obaveznih socijalnih doprinosa i stope poreza na zarade može se videti da se veće opterećenje na zaradu ostvaruje putem doprinosa. Ukoliko se pogleda nekoliko godina ranije može se ustanoviti tendencija pada kada je reč o stopi poreza na zarade - od 1. juna 2001. godine iznosila je 14%, od 1. januara 2007. godine 12%, a od 30. maja 2013. godine u primeni je stopa od 10%.

Kod obaveznih socijalnih doprinosa uočava se trend rasta. Tako je, na primer, stopa doprinosa za PIO: od 1. septembra 2004. godine iznosila 22%, od 30. maja 2013. godine 24%, a od 1. avgusta 2014. godine u primeni je stopa od 26%.

- Porezi i doprinosi na zarade zaposlenih su veoma visoki, poreski klin na dohotke od rada iznosi skoro 63%, što znači da poslodavac uplaćuje državi značajan iznos od ukupnih troškova koje ima kada je reč o naknadama za rad - ističe Katarina Đurić.

- Kako bi se uočeni problemi eliminisali trebalo bi uzeti u razmatranje smanjenje poreskog klina kroz smanjenje stope doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje, kao i iznalaženja drugog načina za finansiranje zdravstvenog sistema.

Privrednici su, takođe, istakli da na dalji razvoj poslovanja i stimulativan privredni ambijent utiče i visina stope poreza na dobit pravnih lica. Odredbom člana 39. Zakona o porezu na dobit pravnih lica propisana je stopa poreza od 15%. Smanjenje stope poreza na dobit pravnih lica sa 15% na 10%, dovelo bi do bržeg ekonomskog rasta zemlje i boljeg i stimulativnijeg poslovnog ambijenta, smatraju u PKS.

Pored toga, značajan problem koji negativno utiče na dalji rast i razvoj poslovanja je nedovoljan broj poreskih podsticaja/olakšica za ulaganja u osnovna sredstva.

- Naime, od januara 2014. godine ukinut je opšti poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva i razvoj kao nematerijalnu imovinu - podseća Kristina Đurić. - Na ovaj način, mikro, mala i srednja preduzeća, koja nemaju mogućnost za veća ulaganja i otvaranje većeg broja novih radnih mesta, dovedena su u neravnopravan položaj u odnosu na velika privredna društva i nove investitore. Ovakvo stanje je za većinu privrednih subjekata (mikro, mala i srednja privredna društva) neodrživo jer ne mogu da izdrže konkurenciju novoosnovanih velikih subjekata, koji imaju brojne podsticaje, niti uvoznika koji robu kupuju od inostranih proizvođača koji koriste subvencije matičnih država.

Poreska politika Vlade Srbije bi svakako, kako ističe, trebalo da sadrži izvesne mere i podsticaje kod investiranja u dalji razvoj privrednih subjekata, a naročito kod izvozno orijentisanih. Pružanjem određenih podsticaja uticalo bi se na smanjenje troškova poslovanja, povećanje proizvodnje, izvoza, porasta zaposlenosti, povećanje dobiti privrednih subjekata ali i prihoda za republički budžet.

- U narednom periodu potrebno je nastaviti započete aktivnosti na reformi poreskog sistema i poreske administracije, s tim da bi fokus trebalo staviti i na poboljšanje doslednosti u primeni zakona, posebno od strane poreskih vlasti - navodi ona. - Ključni faktor koji treba da doprinese poboljšanju i stabilnosti fiskalnog sistema, pored unapređenja zakonskih rešenja je i konzistentnost njihove primene.

Pored toga u saradnji sa poslovnom zajednicom izvršena je analiza propisa i uočene su određene mogućnosti za unapređenje regulative u oblasti radnih odnosa u cilju sprečavanja zloupotreba privremene sprečenosti za rad od strane zaposlenih. Ukazano je da bi moguće rešenje za prevazilaženje ovog problema moglo biti omogućavanje poslodavcu da od nadležne zdravstvene istitucije zatraži izveštaj na osnovu kojih bi bilo moguće utvrditi osnovanost privremene sprečenosti za rad zaposlenog u slučajevima kada je procenat zaposlenih koji su odsutni zbog privremene sprečenosti za rad veći od 10% u toku jednog meseca.

Uticaj privrednika

Koliko privreda, preko Privredne komore Srbije, može da utiče na izmenu ili pojašnjavanje propisa koji privrednicima stvaraju probleme u poslovanju?

- U proteklom periodu između Privredne komore Srbije i Vlade Republike Srbije unapređena je saradnja na pitanjima od interesa za privredu - navodi Kristina Đurić. - Na osnovu Zakona o privrednim komorama PKS zastupajući interese svojih članova, učestvuje u pripremi nacrta zakona i drugih propisa od značaja za privredu, što obuhvata i dostavljanje obrazloženog stava privrede nadležnom ministarstvu, kao i dostavljanje analize primene pojedinačnih propisa od značaja za privredu, sa predlozima za poboljšanje kvaliteta primene tih propisa.

Za poslovnu zajednicu od suštinske važnosti je njeno pravovremeno uključivanje u postupak izrade propisa, kao i u postupak konsultacija u vezi sa primenom propisa u praksi.

PKS izrađuje kvartalne analize primene propisa od značaja za privredu, putem kojih se identifikuju ključni i pojedinačni problemi članica komore koji negativno utiču na poslovni ambijent i definišu predlozi za donošenje ili izmenu i dopunu postojećih propisa. Pored toga u kvartalnim analizama predstavljeni su i predlozi privrede za poboljšanje kvaliteta primene propisa. Do sada je izrađeno devet kvartalnih analiza primene propisa od značaja za privredu koje se dostavljaju državnim organima.

Predstavnici Privredne komore Srbije uključeni su u rad više od sto radnih grupa za donošenje proipisa, strateških dokumenata i komisija, uključujući i predstavnike PKS u 27 pregovaračkih grupa za pristupanje Srbije EU.

Na inicijativu Privredne komore Srbije, u želji da zajedničkim snagama kreiramo kvalitetnu osnovu za razvoj privrednog ambijenta u Republici Srbiji formirane su zajedničke radne grupe sa resornim ministarstvima i drugim institucijama u cilju razmatranja pitanja od zajedničkog interesa i otklanjanja prepreka sa kojim se privredni subjekti susreću u poslovanju, navodi sagovornica Novosti.


Prva strana firma hoće u srpsku namensku, koje fabrike merka?
Beograd -- Italijanski proizvođač naoružanja "Bereta" zainteresovan je za saradnju sa srpskom odbrambenom industrijom.

Posebno sa kompanijama "Zastava oružje" i "Prvi partizan", pišu "Večerenje novosti".

Kako navodi list, "Bereta" bi mogla da bude i prvi strani partner koji će, prema novom zakonu o proizvodnji i prometu naoružanja, uložiti novac u srpske vojne fabrike.

Italijanska kompanija je, tvrde "Novosti", već duže zainteresovana ne samo za saradnju, već i za ulaganje i raspolaganje kapitalom srpske namenske industrije, što je najavljeno još prošle godine prilikom posete ministra Aleksandra Vulina Italiji.

Iz Ministarstva odbrane navode da je potrebno privlačenje stranog, kao i domaćeg kapitala, jer Srbija "i pored svih ulaganja nema toliko para da investira da bi nabavila moderne tehnologije"

"On će nam pomoći da obnovimo i proširimo tehnološku bazu i proširimo lepezu proizvoda. Očekujemo konkretne ponude italijanske "Berete", a kontakti postoje i sa više firmi iz Češke, Indije i drugih zemalja", navode u ministarstvu za "Novosti".

U Srbiji je nedavno boravio i vlasnik italijanske kompanije Franko Beretija, koji je sa grupom saradnika obišao kragujevačku "Zastavu" i užički "Prvi partizan", a gostima iz Italije predstavljene su i mogućnosti za saradnju sa Vojnotehičkim institutom Ministarstva odbrane, dodaje list.

List podseća i da je izmenama Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja omogućeno strano ulaganje u državne firme namenske industrije, ali najviše do 49 odsto vrednosti kapitala.

Takođe, kako navode, država je odredila limit da strani ulagač ne može imati više od 15 odsto učešća u kapitalu fabrika oružja i municije.

Stranim investitorima najatraktivnije su domaće fabrike u čijim pogonima se prozvodi streljačko naoružanje, kao i prateća municija, ukazuju "Novosti".
Prema podacima Ministarstva odbrane, kako dodaju, namenska industrija Srbije tokom prošle godine prihodovala je 580 miliona dolara, a u 2018. se očekuje gotovo 700 miliona. Ulazak stranog kapitala, prema procenama, podići će vrednost ostvarenog prihoda za oko stotinu miliona dolara godišnje, a cilj države je da već 2020. godine izvoz robe vojne industrije premaši milijardu dolara, ističe list.


Beretta - Serbian defense industrys first foreign partner?
Beretta is interested in cooperating with Serbias defense industry - especially with the companies Zastava Oruzje and Prvi Partizan.


The daily Vecernje Novosti is reporting this, and adding that the Italian firearms manufacturer could become the first foreign partner to invest in this sector in Serbia after the adoption of a new law on weapons manufacturing and trade.

The new legislation allows foreigners to own up to 49 percent in state-owned defense industry companies in Serbia, while this limit is 15 percent when it comes to weapons and ammunition factories.

Vecernje Novosti writes that Beretta is interested not only in cooperation, but also in investing in the industry, something that was announced last year when Defense Minister Aleksandar Vulin visited Italy.

Representatives of the Serbian Ministry of Defense said it was necessary to attract foreign as well as domestic capital because "despite all the investments that have been made, Serbia doesnt have enough money to acquire modern technologies."

"They will help us rebuild and expand the technology base and expand the range of products. We expect concrete offers from the Italian Beretta, while contacts exist with several companies from the Czech Republic, India and other countries," the ministry told Novosti.

According to MoD data, the Serbian defense industry last year had revenues of 580 million dollars. In 2018 this figure is expected to reach 700 million. It is estimated that the arrival of foreign capital would increase revenues by about one hundred million a year .

The states goal is for the value of exported defense industry products to exceed one billion dollars by 2020.


Cadez: Italian companies interested in investing in Serbia
A company from Italys Friuli-Venezia Giulia region wants to invest in Serbias environmental protection sector, while a company that is already operating in Sabac, western Serbia, wants to expand operations in Serbia, says Chamber of Commerce and Industry of Serbia (PKS) President Marko Cadez.


In collaboration with the regions chamber of commerce, the PKS organised a business forum in Trieste on Wednesday to present to companies conditions for doing business in Serbia and possibilities for investing and for joint business deals with Serbian companies.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta