Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Dinar stabilan prema evru, kurs 117,5941
Zvanični srednji kurs dinara prema evru iznosi 117,5941 dinara za evro, što je neznatna promena u odnosu na juče, objavila je Narodna banka Srbije.

Dinar prema evru vredi isto kao pre mesec dana i kao na početku godine, a na godišnjem nivou je jači za 0,2 procenta.

Indikativni kurs dinara prema dolaru je skočio za 0,6 odsto na 98,3146 dinara za dolar.

Dinar je prema dolaru jači za 5,0 procenata na mesečnom i za 8,0 posto na godišnjem nivou, a u odnosu na početak godine je jači za 6,7 odsto.


NBS usvojila novi set mera za podršku građevinskoj industriji - Stambeni krediti i za objekte u izgr
Izvršni odbor Narodne banke Srbije usvojio je na vanrednoj sednici odluku kojom su za građane stvoreni uslovi za lakši pristup finansijskim sredstvima, a očekuje se da će primena početi od kraja meseca, saopštila je NBS.

Propisana su tri seta mera privremenog karaktera koje treba da omoguće lakši pristup stanovništva stambenim kreditima, a time daju i podršku privredi, konkretnije građevinskoj industriji, kroz brži obrt sredstava, zatim mogućnost produžetka roka oplate stambenih kredita na maksimalno pet godina i privremeno olakšavanje procedure za pristup stanovništva kratkoročnim dinarskim kreditima do određenog iznosa.

Prva mera odnosi se na odobravanje novih stambenih kredita iz novogradnje stanovništvu. Omogućavanjem lakšeg pristupa stanovništva stambenim kreditima podržava se i građevinska industrija kao zamajac privredne aktivnosti, kroz brži obrt finansijskih sredstava i održavanje rasta u toj privrednoj grani.

Predmet stambenog kreditiranja kroz novousvojeni preferencijalni tretman, pored u celosti izgrađenih stanova, mogu biti i:

- stambene nepokretnosti - objekti u izgradnji, bez obzira na stepen završenosti, ako je reč o projektnom finansiranju banke, kod kojih je Građevinska direkcija Srbije nosilac građevinske dozvole ili su u okviru mera podrške države određenim kategorijama fizičkih lica;

- odnosno objekti u izgradnji, sa minimum 60% stepenom završenosti ako je reč o projektnom finansiranju druge banke ili o projektu investitora pravnog lica.

Umesto do sada uobičajenog minimalnog stepena izgrađenosti objekta od 80%, čiju je kupovinu bilo moguće finansirati stambenim kreditima banaka, navedenom merom dati su podsticaji bankama za odobravanje stambenih kredita ne čekajući završetak stambenog objekta u izgradnji u celosti ili u najvećoj meri.

Pri tome, definisani su kriterijumi koje i samo finansiranje, odnosno investitor i objekat u izgradnji moraju ispuniti radi primene ovog tretmana. Kako bi se obezbedila sredstva za ove namene, predviđeno je da banke mogu da deo sredstava u formi kapitala, odnosno određene zaštitne slojeve kapitala koje inače izdvajaju, koristiti za finansiranje ovog oblika kreditiranja.

Ovom odlukom se dodatno podržavaju i prethodni programi u vezi sa kupovinom prvog stana, tako što se i za novoodobrene kredite iz ove kategorije omogućava preferencijalni tretman.

Druga mera je usmerena na olakšavanje uslova otplate stambenih kredita građanima, naročito onima koji će se potencijalno suočiti sa smanjenim ili neizvesnim primanjima u narednom periodu, kao i prema građanima koji svoje obaveze žele da izmire u dužem roku od inicijalno planiranog.

Bankama se omogućava da u toku ove i naredne godine dužnicima koji su se zadužili pre stupanja na snagu odluke ponude olakšice kroz produžavanje roka otplate stambenih kredita za najduže pet godina, bez promene, odnosno pogoršanja statusa u pogledu procene urednosti dužnika u otplati tih kredita.

Takođe, uvedeno je regulatorno rešenje koje banci daje mogućnost da fizičkom licu koje ne prima zaradu odnosno penziju preko računa u toj banci odobri kredit u iznosu do 90.000 dinara sa rokom dospeća do dve godine, tako da kao relevantan dokaz o zaposlenju i zaradi ili penziji dužnika u poslednja tri meseca prihvati potpisanu izjavu tog dužnika o tim činjenicama, datu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću.

Banke će usvojeni set mera moći da primenjuju do kraja 2021. godine.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku, a biće objavljena do kraja ove nedelje, tako da se početak njene primene očekuje od kraja ovog meseca.


NBS Adopts New Set of Measures to Support Construction – Housing Loans for Facilities in Constructio
At its extraordinary meeting held on 17 August, the NBS Executive Board adopted the Decision on Temporary Measures for Banks to Facilitate Access to Financing for Natural Persons, the bank announced.

The Decision prescribes three sets of temporary measures that should facilitate access to housing loans for citizens, and thus provide support to the real sector, more specifically the construction industry, through faster turnover of assets, the possibility of extension of housing loan repayment periods for maximum five years and temporary relaxation of the approval procedure for household short-term dinar loans up to a certain amount.

The first measure relates to the approval of new housing loans to households for newly constructed apartments. Easier access to housing loans will also support the construction industry as the engine of economic activity, by accelerating turnover of financial assets and sustaining growth in that branch of the economy.

The newly adopted preferential treatment envisages that in addition to fully completed apartments, housing loans may also be approved for:

– residential real estate – buildings in construction, regardless of the degree of completion, in case of project financing by a bank, with the Building Directorate of Serbia as the holder of the construction permit or in case they are part of the measures of government support to specific categories of natural persons;

– buildings in construction, with minimum 60% degree of completion, in case of project financing by another bank or project of a legal entity investor.

Up to now banks could approve housing loans for the purchase of minimum 80% completed buildings. The new measure encourages banks to approve housing loans without having to wait for the residential building to be completed in full or for its major part.

At the same time, there are clearly defined criteria that the financing, i.e. investor and the building in construction must meet in order for this treatment to be applied. To ensure funding for this type of lending, banks will be allowed to use a part of assets in the form of capital, i.e. certain capital buffers they normally set aside.

This Decision provides further support to previous first home buying programs, by enabling preferential treatment also for newly approved loans in this category.

The second measure aims to ease terms of repayment of housing loans for citizens, particularly those that may potentially see reduced or uncertain income in the period ahead, as well as those wishing to extend the initially planned repayment deadline.

During this and the next year, banks may offer facilities to borrowers who took out a loan before the decision entered into force by extending the repayment deadline for housing loans by five years at most, without any change, i.e. deterioration of status regarding assessment of the regularity of the borrower’s loan repayment.

Also, a regulatory solution was introduced allowing banks to grant a loan of up to RSD 90,000 to a natural person who does not receive his/her wage or pension via an account with that bank, with the maturity of up to two years, and to accept, as relevant evidence of employment and wage or pension of the borrower in the past three months, the signed statement on such facts issued by such borrower under full criminal and material liability.

Banks will be able to apply the adopted set of measures until end-2021.

The Decision will enter into force on the eighth day from its publication in the “RS Official Gazette”, and it will be published by the end of this week. The start of its application is, therefore, expected at the end of this month.


Majkrosoft ukida Internet Eksplorer 2021. godine
LOS ANÐELES - U Majkrosoftu planiraju da od 17. avgusta 2021. godine ukinu podršku za veb pretraživač Internet Explorer (IE) u svim aplikacijama i servisima u sklopu paketa Microsoft 365.

Među tim servisima su Office 365, OneDrive, Outlook i drugi, ali kako najavljuju iz ove kompanije, biće takođe ukinuta i podrška za IE 11 za web aplikaciju Microsoft Teams i to već od 30. novembra ove godine, prenosi portal Verdž.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta