Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Razvojni fond Vojvodine odobrio 28 miliona dinara kredita poljoprivrednicima
Razvojni fond Vojvodine odobrio je 28,4 miliona dinara kroz kredite poljoprivrednicima, objavljeno je na službenoj internet stranici.
Od 11 kredita šest u ukupnom iznosu od 18 miliona dinara odobreno je za nabavku poljoprivredne mehanizacije.

Za po dva kredita opredeljana za kupovinu poljoprivrednog zemljišta, odnosno obrtna sredstva, odobreno je 5,5 odnosno 1,8 miliona dinara.


Nukleus postao vlasnik 83,7 posto akcija Granita Peščar
Lazarevačka firma Nukleus preko kupovine na Beogradskoj berzi dosegla je 83,7 posto akcija Granita Pešcar iz Ljiga.
Nukleus koji se bavi proizvodnjom, trgovinom i usluga prethodno je imao 24,9 procenata akcija građevinskog preduzeća Peščar, navodi se u dokumentu objavljenom na Berzi.

Prema podacima Centralnog registra hartija od vrednosti u rukama fizičkih lica ostalo je 15,6 posto akcija, a deo akcija imaju privredna društva i kastodi računi.


Dinar-to-euro exchange rate at RSD 117.5895
The Serbian dinars official median exchange rate against the euro is 117.5895 dinars for one euro on Thursday, the same as on Monday, the National Bank of Serbia said.
BELGRADE - The Serbian dinars official median exchange rate against the euro is 117.5895 dinars for one euro on Thursday, the same as on Monday, the National Bank of Serbia said.
The dinar is steady against the euro m-o-m, y-o-y and relative to the beginning of the year.
The dinars indicative exchange rate against the dollar was down by 0.3 pct to 103.8593 dinars for one dollar on Monday.
The dinar was down by 0.9 pct against the dollar m-o-m and by 6.3 pct y-o-y, and up by 0.1 pct relative to the beginning of the year.


Mihajlović: Prioritet Srbije diversifikacija dobavljača gasom i izgradnja novih podzemnih skladišta
Politička kriza u Ukrajini uticaće na energetsku i finansijsku stabilnost celog kontinenta, ali da je Srbija obezbedila dovoljne količine gasa za privredu i domaćinstva, rekla je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović u intervjuu za Al Džaziru, a saopštavaju iz Vlade.

- Sukob u Ukrajini će se odraziti na čitav kontinent, a cene gasa, ali i drugih energenata i energije uopšte, prema svim analizama i projekcijama, se neće smiriti, niti se vratiti na nivo pre 2021. godine. To će dalje značiti nove finansijske krize i probleme, na šta upozoravaju i Svetska banka i MMF - rekla je.

Prioritet Srbije je, kako je podvukla, je diversifikacija dobavljača gasom, proširenje i izgradnja novih podzemnih skladišta gasa, kao i regionalni krizni plan i strateške rezerve ovog energenta.

- Naša zemlja je sigurna u trenutnoj situaciji, ali da bismo obezbedili sigurnost u decenijama ispred nas, moramo da širimo skladište u Banatskom Dvoru, da krenemo sa izgradnjom novog podzemnog skladišta u Itebeju, što se nalazi u planu Srbija 2025 - navela je Mihajlović.

Mihajlović je dodala da je srpska ideja da sa Mađarskom, Rumunijom i Bugarskom pokušamo da napravimo zajedničke strateške rezerve gasa, o čemu je razgovarano i sa bugarskim premijerom koji je nedavno boravio u Beogradu.

Ona je, govoreći o izgradnji interkonekcije sa Bugarskom, navela da će završetkom tog projekta Srbija dobiti mogućnost diversifikacije snabdevača gasom, što će dodatno uticati na stabilnost, kao i mogućnost da se gas kupuje po nižim cenama.

Dodala je da radove finansira EU i da se sve radi po pravilima i procedurama Unije i EIB.


Mihajlovic: Serbia’s Priority is to Diversify Gas Suppliers and Build New Underground Storage Facili
The political crisis in Ukraine will have an impact on the energy and financial stability of the whole continent, but Serbia has secured sufficient quantities of gas for the economy and households, the minister of mining and energy, Zorana Mihajlovic, said in an interview for Al Jazeera, as announced by the Government of Serbia.

– The conflict in Ukraine will reflect on the entire continent, and the prices of gas, but also other energy sources and energy in general, according to all analyses and projections, will not settle down or go back to the pre-2021 levels. This will further entail new financial crises and problems, which the World Bank and the IMF are warning of too – she said.

The priority of Serbia, she underlined, is to diversify the gas suppliers, to expand and build new underground gas storage facilities and to prepare a regional crisis plan and strategic reserves of this energy source.

– Our country is safe in the current situation, but in order to ensure security in the decades ahead of us, we must expand the storage facility in Banatski Dvor and start building a new underground storage facility in Itebej, which is part of the Serbia 2025 plan – Mihajlovic said.

Mihajlovic added that the Serbian idea was to try to make common strategic gas reserves with Hungary, Romania and Bulgaria and that it had been discussed with the Bulgarian prime minister during his visit to Belgrade not long before.

Talking about the construction of the interconnection with Bulgaria, she said that, with the completion of that project, Serbia would be able to diversify the gas suppliers, further increasing the stability and opening the possibility of buying gas at lower prices.

She added that the works were financed by the EU and that everything was being done according to the rules and procedures of the Union and the EIB.


Vranjski Yumco i kuršumlijski Simpo Šik u delimičnom vlasništvu Grada Beograda
Po preporuci Vlade Srbije da se izvrši konvertovanje duga u trajni kapital, Grad Beograd je kompaniji Yumco oprostio dug od 1,8 miliona dinara, koji je preduzeće imalo prema lokalnoj samoupravi, te će Grad Beograd postati vlasnik jednog dela kapitala. Isto je učinjeno i sa dugom od 679.236 dinara, koliko je preduzeće Simpo Šik iz Kuršumlije dugovalo Beogradu.

Kako je objavljeno u Službenom listu Grada Beograda, odbornici prestoničke Skupštine su poslednjeg dana januara doneli odluku o konverziji svojih potraživanja po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu kompanija Yumco i Simpo Šik.

- Potraživanja Grada Beograda po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda od strane Holding kompanije Pamučni kombinat Yumco Vranje, nastalih nakon 30. juna 2020. godine do dana 26. maja 2021. godine, sa pripadajućom kamatom do 30. septembra 2021. godine, u ukupnom iznosu od 1.822.309,99 dinara, konvertuju se u trajni ulog u kapitalu kompanije - piše u Službenom listu.

Kako je navedeno, Yumco Gradu Beogradu najviše duguje za porez na imovinu - 1,3 miliona dinara, zatim za komunalnu taksu za isticanje firme na poslovnom prostoru u iznosu od 301.394, naknada za korišćenje građevinskog zemljišta iznosi 144.364, a porez na zarade 39.707 dinara...

Zaključno sa 26. avgustom prošle godine, dugovanje Simpo Šik-a prema Gradu Beogradu iznosi 673.235 dinara, a kako piše u Službenom listu reč je o dugu za porez na zarade.

Podsetimo, krajem februara prošle godine i Grad Vranje je Yumcu oprostio dug od 1,05 milijardi dinara, koji je preduzeće imalo prema lokalnoj samoupravi i javnim preduzećima, a to znači da akcije u Yumcu, pored Grada Beograda, ima i Grad Vranje.

Dug od 171 milion dinara koji firma Simpo Šik ima prema lokalnoj samoupravi za poreze na zarade i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, gradska vlast u Kuršumliji je takođe novembra prošle godine odlučila da konvertuje u trajni ulog u kapital u toj firmi.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta