Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Srednji kurs dinara prema evru za danas iznosi 117,4098
Indikativni kurs dinara prema dolaru je ojačao za 0,5 procenata, na 114,5350 dinara za dolar.
Zvanični srednji kurs iznosi danas 117,4098 dinara za evro, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije.

Dinar prema evru vredi isto kao pre mesec dana, a na godišnjem nivou i u odnosu na početak godine je jači za 0,1 posto.


Nova luka Beograd gradiće se u Krnjači - Terminal za rasute terete imaće površinu od 37,6 ha
Urbanistički zavod Beograda izradio je na inicijativu Agencije za upravljanje lukama Urbanistički projekat za izgradnju terminala za rasute terete nove luke u Beogradu.

Terminal za rasute terete planiran je na levoj obali Dunava, na rečnom kilometru km 1161+800, nizvodno od postojeće Luke "Beograd" i Pančevačkog mosta, tačnije u Krnjači.

Zauzimaće površinu od oko 37,6 ha, a ukupna širina akvatorije iznosiće 230 m.

U sklopu terminala planirani su: operativna obala, deponija sirovog materijala, podterminali za separacije peska i šljunka, podterminali za agregat za beton i betonske asfaltne baze, saobraćajne površine, koridor za prolaz železničkog koloseka i zelene površine (minimalno 20%).

Od objekata tu će biti upravna zgrada, objekat kontrole i pristupa i 12 objekata za lučke operatere, kao i 88 parking mesta za putničke automobile i 41 za kamione.

Osim sadržaja u funkciji lučke delatnosti, na prostoru lučkog terminala moguća je realizacija kompatibilnih namena – javne službe (carina, ispostave poreske uprave i dr.), površineza privredne zone (magacini, skladišta i dr.), komercijalni sadržaji i dr. kao prateći sadržaji.

Izgradnji planiranih sadržaja i kompatibilnih namena u okviru lučkog terminala treba da prethodi nasipanje terena u cilju zaštite od plavljenja.

Dodaje se da je urađena i Studija izvodljivosti za izgradnju terminala za rasute terete luke u Beogradu, kojom je zaključeno da izgradnjom terminala neće doći do značanih promena u hidrauličnom režimu, sa aspekta postojećeg stepena zaštite od poplava na levoj obali Dunava.

Kada je reč o saobraćajnim površinama, prostor terminala povezuje se sa širom saobraćajnom mrežom grada preko planirane saobraćajnice koja sa Pančevačkim putem ostvaruje površinsku raskrsnicu sa punim programom veza.

Takođe, severno, na udaljenosti od oko 3 km prolazi železnička pruga Beograd –Pančevo od koje je planirano da se izgradi industrijski kolosek koji bi prolazio severno od planiranog terminala za rasute terete. Prethodno planirani delovi industrijskog koloseka (dva kraka) sa južne strane nasipa se ukidaju.

Unutar kompleksa planirana je interna kanalizaciona mreža. Do izgradnje gradske kanalizacione mreže odvođenje upotrebljenih voda sa predmetne lokacije moguće je rešiti preko lokalnog postrojenja za prečišćavanje upotrebljenih voda, nakon čega se voda ispušta u inundaciju Dunava, navodi se u projektu, koji je na javnom uvidu od 28. jula do 5. avgusta.

Podsetimo, za gradnju nove luke Beograd u opticaju su bile, kako je za eKapiju ranije rekao pomoćnik ministra za vodni saobraćaj Veljko Kovačević, lokacija 10 km uzvodno od Pupinovog mosta, lokacija u Krnjači i Luka Pančevo kao beogradska luka.


The new Belgrade port will be built in Krnjaca - The bulk cargo terminal will cover an area of 37.6
Acting on the initiative of the Port Management Agency, the Urban Planning Institute of Belgrade developed an urban project for the construction of a bulk cargo terminal for the new Belgrade port.

A bulk cargo terminal is planned on the left bank of the Danube, at the river kilometer km 1161+800, downstream from the existing Port of Belgrade and the Pancevacki bridge, more accurately in Krnjaca.

It will occupy an area of ​​around 37.6 ha, and the total width of the water area will be 230 m.

The following facilities are planned within the terminal: an operational shore, a raw material dump, sub-terminals for separating sand and gravel, sub-terminals for concrete aggregate and concrete asphalt bases, traffic areas, a corridor for the passage of railway tracks and green areas (20% minimum).

Among the facilities, an administrative building will be constructed, together with control and access facility and 12 facilities for port operators, as well as 88 parking spaces for passenger cars and 41 for trucks.

Beside the content critical to the ports primary activity, the area of ​​the port terminal can also be used for various compatible purposes - public services (customs, tax administration offices, etc.), areas for economic zones (warehouses), commercial facilities, etc.

The construction of the planned contents within the port terminal should be preceded by filling the ground in order to protect it against possible flooding.

A Feasibility Study for the construction of a bulk cargo terminal in the port of Belgrade has also been carried out. In its conclusion, the Study states that the terminal construction will not result in significant changes in the hydraulic regime, from the aspect of the existing level of flood protection on the left bank of the Danube.

When it comes to traffic areas, the terminal area is connected to the wider city traffic network via the planned road, which will form a surface intersection with the Pancevacki road.

Also, the Belgrade-Pancevo railroad passes about 3 km away to the north, from which an industrial track is planned to pass north of the future bulk cargo terminal. The previously planned parts of the industrial track (with two sections) on the south side of the embankment have been cancelled.

An internal sewage network is planned within the complex. Until the expansion of the citys sewage network, the removal of used water from the site in question can be solved through a local plant for the purification of used water, after which the water is released into the inundation of the Danube, according to the project, which is open for public inspection from July 28 to August 5.

We would like to point out that, regarding the construction of the new port of Belgrade and its location, in an interview with eKapija, Assistant Minister for Water Transport Veljko Kovacevic named a location 10 km upstream from the Pupin bridge, a location in Krnjaca, and Port Pancevo as possible locations for the Belgrade port.


Agencija Ipsos i Blumberg: Finansijski sektor očekuje za godinu dana inflaciju od 6%
Na sličnom nivou su se kretala i inflaciona očekivanja predstavnika finansijskog sektora prema rezultatima ankete agencije Blumberg iz jula, koja iznose 6,0 odsto.
Kratkoročna očekivanja predstavnika finansijskog sektora u pogledu inflacije za godinu dana unapred, prema rezultatima anketa agencija Ipsos i Blumberg, nastavila su da se kreću oko nivoa od šest odsto.

Prema rezultatima ankete agencije Ipsos, kratkorocna inflaciona ocekivanja predstavnika finansijskog sektora u junu beleže neznatan pad u odnosu na maj i iznose 5,9 odsto, objavila je Narodna banka Srbije.


Poslovna zona u okviru kompleksa Novi elastik-DIV-Birač na raspolaganju investitorima
Površina poslovne zone u okviru kompleksa Novi elastik - DIV - Birač je 8,63 ha i u vlasništvu je Vlade Republike Srpske.

Kako se navodi iz Opštine Vlasenica, direktno je povezana sa magistralnim putevima M-19 i M-19.2.

– Budući investitori imaju mogućnost kupovine preduzeća DIV koje se prostire na 41.300 m² od čega fabrički krug zauzima 31.900 m², a hale 9.400 m². Takođe, postoji i mogućnost kupovine i/ili iznajmljivanja zemljišta u zoni, kao i kupovine ili iznajmljivanja proizvodnih pogona - dodaje se.

Zona je kompletno opremljena infrastrukturom - električna energija, voda, kanalizacija, rasvjeta, telekomunikacije.

– Prioritetni sektori za investiranje u zonu su drvna industrija, tekstilna industrija, metalna industrija - ističe se iz Opštine.

U zoni trenotno posluje Šumsko gazdinstvo Birač, AD Novi Elastik i AD DIV. Za buduću poslovnu zonu izrađen je prostorni i urbanistički plan.

- Što se tiče dokumentacije potrebna za investiranje u zonu, budući investitori treba da posjeduju lokacijske uslove i građevisnku dozvolu. Ovu dokumentaciju izdaje Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove opštine Vlasenica. Takođe, potrebno je i rješenje o registraciji koju izdaje Privredni sud u Istočnom Sarajevu, odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti opštine Vlasenica.


Galenika povećala prodaju u Srbiji za 12%, u regionu za 29%
Galenika, inače, posluje na 15 međunarodnih tržišta Evrope, Bliskog istoka i Afrike.
Farmacetuska kompanija Galenika, koja je deo brazilske NC Grupe, u prvoj polovini 2022. na tržištu Srbije ostvarila je povećanje prodaje od 12 odsto u odnosu na isti period lane, dok je na tržištima u regionu gde Galenika posluje, u BiH, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Albaniji, zabeleženo povećanje prodaje od 29 odsto.

Galenika, koja u julu obeležava 77 godina poslovanja, registrovala je ove godine u Srbiji i regionu 10 novih proizvoda, a 29 je pušteno u promet.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta