Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijentiLinkovi
Info centar
Kako da prodam svoje akcije?
Odgovor:
Prema novom Zakonu o tržištu hartija od vrednosti ustanovljen je Centralni registar kod koga treba da se vodi Vaše vlasništvo nad akcijama. Svako akcionarsko društvo ima obavezu da se usaglasi sa Centralnim registrom, što predstavlja uslov da se akcije prenesu na Vaš račun. Kada je usaglašavanje izvršeno, Vi, kao PRODAVAC dolazite do izabranog brokera i vršite sledeće radnje:
zaključujete sa brokerom Ugovor o otvaranju i vođenju vlasničkog računa, na osnovu čega broker u Centralnom registru otvara vlasnički račun na koji se prenose Vaše akcije i sa koga ćete dobijati redovno izvode - stanje vlasništva nad akcijama,
zaključujete sa brokerom Ugovor o posredovanju u prodaji akcija koji uređuje vaše međusobne obaveze po osnovu naloga za prodaju,
broker prima od Vas nalog za prodaju sa pripadajućom dokumentacijom za realizaciju naloga na Berzi.
BROKER vrši sledeće aktivnosti:
otvara u Centranom registru vlasnički račun na Vaše ime i na njega prenosi Vaše akcije,
otvara u Centranom registru trgovački račun na Vaše ime i na njega prenosi akcije koje želite da prodate,
unosi nalog u sistem Berze za zakazano trgovanje tim akcijama.

Na Berzi se prema propisanoj tehnologiji o izvršenoj prodaji akcija sastavlja zaključnica.

Broker prodavca garantuje brokeru kupca da će mu obezbediti prenos kupljenih akcija u Centralnom registru prenosom tih akcija na trgovački račun. Za uzvrat, broker kupca garantuje istovremenu isplatu kupoprodajne cene akcija.

Centralni registar dobija direktno od Berze spisak realizovanih transakcija i vrši knjiženje na teret računa brokera - podračuna prodavca u korist računa kupca.

 

Sva pitanja     na vrh
"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta