Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
NEA
Jedna od posledica dosadašnje privatizacije i transformacije društvenog kapitala u privatni kapital velikog broja fizičkih lica, jeste mogućnost pojave velikog broja zainteresovanih akcionara koji bi hteli da kupe akcije po pravu preče kupovine iz nove emisije akcija (dokapitalizacija). Kao najreprezentativniji primer je nova emisija akcija kod Hemofarm koncern a.d. iz Vršca, gde se za kupovinu akcija javilo nekoliko stotina zainteresovanih akcionara. Sprovesti proceduru upisa, eventualne redukcije želja i evidencije uplata odobrenog broja akcija sa štampom svih potrebnih izveštaja (upisnica, obaveštenja, itd.), pokazalo se kao veliki problem u datoj situaciji.

Iz tog razloga su stručnjaci Centra projektovali informacioni sistem koji, vodeći se propisanim procedurama Komisije za hartije od vrednosti, zaokružuje ceo proces dokapitalizacije. Na taj način, lice zaduženo za vođenje poslova upisa kupovine akcija nove emisije kod emitenta ili u brokersko-dilerskom društvu ima zadatak samo da organizuje unos podataka u NEA-u, a aplikacija izvršava sledeće radnje:
dodeljuje jedinstven broj upisa za svaku upisnicu sa datumom i vremenom prijema,
štampa popunjenu upisnicu spremnu za potpisivanje,
izračunava pravo preče kupovine za svakog upisnika,
izvršava eventualnu redukciju želja ukoliko je zbir svih želja veći od obima emisije,
generiše obaveštenje za svakog upisnika u kome se on izjašnjava o prihvatanju odobrenog broja akcija, kao i adekvatnu poštansku knjigu koja prati slanje obaveštenja poštom,
omogućava štampanje opštih uplatnica za svakog upisnika sa tačnim iznosom koji treba da uplati za odobrene akcije,
omogućava unos uplata sa datumom uplate i brojem izvoda,
priprema i štampa sve potrebne izveštaje za praćenje procesa kupovine i
priprema podatke i implementira ih u ISUP i Centralni registar.

Sprovođenje procesa dokapitalizacije, korišćenjem NEA, svodi se na izvođenje tehničkih – potpuno automatizovanih i kontrolisanih procedura.
"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta